Vrty pro tepelná čerpadla

Hloubíme vrty pro tepelná čerpadla až hloubky 150 m

Vrty pro tepelná čerpadla realizujeme zejména v Plzeňském, KarlovarskémStředočeském kraji. Náš tým tvoří zkušení profesionálové, kteří obsluhují jedny z nejmodernějších vrtacích souprav a vyřídí za vás veškerá povolení k maximální spokojenosti. Hloubíme standardně vrty pro TČ o průměrech 160 nebo 180 mm. Zhotovíme vám vrt pro tepelnou čerpadlo na klíč, zařídíme patřičná povolení i techniku.
Vrtná souprava Mobile Drill 40 Explorer
noun_drilling rig truck_2188921
Vrty až do 150 m
noun_guarantee_4200264
Životnost vrtu přes 50 let
noun_Stamp_3918629
Kompletní projekt i povolení

Co vám vrty pro tepelná čerpadla přinesou

O výhodách tepelných čerpadel využívajících teplo z vrtů už bylo napsáno mnoho. Dvě nejdůležitější vám zopakujeme:
  • tepelná čerpadla mají stabilní výkon a vysoký topný faktor i při extrémně nízkých teplotách
  • spotřeba energií je o 30 % nižší než u  tepelných čerpadel odebírajících teplo ze vzduchu
  • vrty můžete využít pro chlazení domu při tropických letních dnech

Od projektové dokumentace, průzkum až po samotný vrt na klíč

Příprava před započetím vrtů pro tepelná čerpadla

Než se přistoupí k samotným stavebním pracím, musí být připraveny veškeré podklady. O ty se samozřejmě postaráme za vás. Zpracujeme projektovou dokumentaci, obstaráme hydrogeologické posouzení, stavební povolení a materiály ke kolaudaci. Před zahájením stavebních prací provedeme také rekognoskaci terénu, při které určíme umístění vrtů pro tepelné čerpadlo. Tyto vrty vždy umisťujeme tak, abychom dosáhli nejvyššího tepelného výkonu.

Jak provádíme vrty pro tepelná čerpadla  

Vrty pro tepelné čerpadlo hloubíme až do 150 m. Vystrojujeme je nejmodernější švýcarskou technologií. Po skončených pracích od nás obdržíte certifikát s uvedenou zárukou 10 let. Realizujeme také připojení geotermálních vrtů přes tzv. směšovač mimo objekt, abychom zamezili okapu kondenzátů v objektu. Vzhledem k tomu, že vrty pro tepelná čerpadla mají malý nárok na prostor, lze je realizovat u většiny objektů.

Chytrá investice do budoucnosti

Tepelná čerpadla znamenají investici do vaší soběstačnosi na dodávkách tepla. Každý vrt pro teplená čerpadla závisí na podmínkách dané lokality. Pro představu o počáteční investici  se podívejte do našeho ceníku
 

Chcete topit ekonomicky i ekologicky. Ozvěte se nám

Jak probíhá dodávka vrtané studny

1 Poptávka a specifikace místa vrtané studny 2 Analýza a cenová nabídka 3 Návštěva pozemku pro studnu 4 Smlouva o provedení vrtané studny

Poptávka a specifikace místa vrtané studny

Jako první kontakt doporučujeme vyplnění formuláře POPTÁVKA na našich webových stránkách s uvedením k.ú., č.pozemku a specifikací, k čemu má vrtaná studna sloužit. Na základě těchto údajů určíme přibližné geologické podloží a zašleme zájemci cenovou nabídku, která již odpovídá dané lokalitě.

Analýza a cenová nabídka

Jakmile obdržíme poptávkový formulář, na kterém je uvedeno katastrální území s číslem pozemku a požadavek na využití vodního zdroje (chata, rodinný dům, firemní areál apod.), zpracujeme cenovou nabídku, která je již přímo specifikována na požadavky zákazníka a odpovídá požadavkům na geologické podloží v dané lokalitě. Právě z tohoto důvodu je nutné sdělení katastrálního území a čísla pozemku.

Návštěva pozemku pro studnu

Před sepsáním Smlouvy o dílo je nutná návštěva pozemku, při které je určeno místo vrtané studny. Místo je určeno tak, aby umístění studny odpovídalo legislativním požadavků a zároveň zohlednilo vliv na okolní studny. Zákazníkovi je rovněž vysvětlena celá problematika stavby vrtané studny.

Smlouva o provedení vrtané studny

Po provedeném garantovaném vyhledání pramene a upřesnění místa, na kterém se budou práce provádět, zpracujeme Smlouvu o dílo, která je vyhotovena pro fyzické osoby ,firmy a obce v souladu s Občanským zákoníkem. Smlouva je zaslána k odsouhlasení poštou nebo e-mailem, aby měl zákazník dostatek času k jejímu prostudování, popřípadě ji mohl dát ke kontrole svému právnímu zástupci. Nikdy smlouvu nepodepisujeme na místě při provádění rekognoskace terénu.

Projektová dokumentace a hydrogeologické posudky

Projektová dokumentace pro vrtané studny musí obsahovat dvě částí. Jedná se o část vodohospodářskou, která musí být ověřena projektantem způsobilým v oboru vodohospodářství a část hydrogeologickou. Hydrogeologický posudek zpracováváme za účelem vyhledávání přítoků podzemních vod, optimalizace s následným využitím přítoků podzemních vod a tím garantujeme 5tiletý přítok vyhledaných podzemních vod. Takto zpracované projekty nabízíme našim zákazníkům, případě objednání vrtané studny.

Zajištění stavebního povolení

Vrtané studny jsou vodní díla, která slouží k jímání podzemní vody. Povolení studny smí vydat pouze speciální stavební (vodoprávní) úřad nebo odbor životního prostředí na základě povolení EIA, a předchozího vydání územního rozhodnutí. Nejdříve je potřeba studnu s obecným stavebním úřadem územně projednat. Po získání územního rozhodnutí o umístění stavby přichází na řadu povolení příslušného vodoprávního úřadu - povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke stavbě studny.

Vrt studny

Rozlišujeme vrtané studny pro chaty, rodinné domy a pro firemní účely - sportovní areály, zemědělce, či obce. Dále vrty dělíme dle podloží - soudržné horniny (průměry 200mm a 250mm), nesoudržné horniny (180mm) a horniny jílovitého typu (200 až 300mm). Při dokončovacích pracech ukončujeme vrty buď plastovou šachtou - zhlavím, které je provedeno do hloubky 1500 mm pod terénem, nebo betonovou šachtou - zhlavím, která je provedeno do hloubky cca 1500 mm pod terénem.

Napojení čerpací techniky

Firma VODOVRTY, s.r.o. dodává především čerpací techniku Grundfos, která splňuje parametry nejvyšší kvality a dlouhé životnosti. Druh a typ čerpadel je závislý na hloubce vrtu a požadavcích na odběr vody.

Kolaudace studny

Pokud provádíme kompletní práce tzv. studnu na klíč, zajišťujeme rovněž kolaudaci vodního zdroje. Kolaudace se provádí na místě s pracovníkem místně příslušného úřadu - odboru životního prostředí. Po jejím provedení je vystaven kolaudační souhlas nebo oznámení o užívání stavby vodního díla. Kolaudační rozhodnutí nebo oznámení o užívání stavby vodního díla vystavuje místně příslušný úřad - odbor životního prostředí.

5 Projektová dokumentace a hydrogeologické posudky 6 Zajištění stavebního povolení 7 Vrt studny 8 Napojení čerpací techniky 9 Kolaudace studny
Zobrazení pro mobil×