Vrtané studny
Průzkumné vrty
Kopané studny
Čerpací technika
Projekty, stavební povolení
Vrty pro tepelná čerpadla
Čištění studní
Garantované vyhledávání vodního pramene

Buďte nezávislí. Díky vlastní vrtané studni

Hledáte spolehlivý zdroj čisté vody, který vám zajistí nezávislost a ušetří náklady? Vrtané studny představují ideální řešení pro majitele nemovitostí na venkově, zemědělce, developery a všechny, kdo touží po samostatném zdroji vody. Investice do vrtané studny znamená krok k ekonomické efektivitě a dlouhodobé udržitelnosti vaší domácnosti nebo podnikání.

Co je vrtaná studna a jak funguje

Je to několik desítek metrů hluboký vrt, který slouží k jímání podzemní vody. Hlavní výhodou vrtané studny je její nezávislost na množství srážek. V neposlední řadě její devizou je i dobrá kvalita jímané vody.

Vrtaná nebo kopaná studna? Udělejte si jasno

Vyšší počáteční náklady, ale ve výsledku jasné skóre, které ukazuje, že vrtaná studna se vám vyplatí víc než kopaná. A to i v případě, že vodou chcete jen zalévat zahrádku.

kopaná studna

4 klíčové výhody vrtané studny

Stálý zdroj vody

Vrtaná studna využívá hlubší podzemní zdroje. Získáte tak vyšší pravděpodobnost nalezení skutečně stálého zdroje pitné i užitkové vody.

Vyšší kvalita vody

Díky větší hloubce vrtu, která znamená filtraci skrz geologické vrstvy,  je voda z vrtané studny kvalitnější. Zpravidla ji můžete využívat i jako pitnou.

Bez kontaminace

Hlubší vrt a malý jeho malý průměr znamená i razantní snížení kontaminace vody. Oproti povrchovým zdrojů odpadá riziko znečištění chemií ze zemědělství a látky, které obsahují odpadní vody.

Nevysychá

Vrtaná studna není oproti kopané náchylná na vysychání v suchých obdobích roku. Otočíte kohoutkem a voda teče nehledě na rozmary počasí a klimatu.

Vlastní, nebo voda z vodovodního řadu? Získejte odpověď

Pořízení vrtané studny včetně údržby něco stojí. Investice se vám ale vrátí v poměrně krátkém horizontu. Výhody vlastní pitné vody oproti vodovodnímu řadu převažují.

Získejte vlastní zdroj své pitné a čisté vody díky vrtané studni.

6 výhod vrtané studny oproti vodovodnímu řadu

Nezávislost

Získáte plnou nezávislost na městském vodovodním systému. A to zejména v případě, kdy je připojení k řadu komplikované, nákladné nebo úplně nemožné.

Chutná

Narozdíl od vodovodního řadu neobsahuje pitná voda z vrtu chlor a další látky. Na stůl se vám dostane chutná voda ve své přírodní podobně bez umělých příměsí.

Neomezený zroj

Vrtaná studna vám rozvazuje ruce. Jedná se prakticky o neomezený zdroj vlastní pitné nebo užitkové vody s jednorázovou investicí a minimálními provozními náklady.

Snížení nákladů

Počáteční investici se nevyhnete, nicméně z dlouhodobého hlediska snížíte náklady za poplatky, které jsou svázány s užíváním vody z klasického vodovodního řadu.

Dobrá investice

Na jedné straně vlastní soběstačnost, na druhé i zvýšení hodnoty nemovitosti jako takové. V případě jejího prodeje nebo pronájmu hraje vrtaná studna podstatnou roli.

Udržitelný přístup

Donedávna byla voda samozřejmost, budoucnost je ale otazníkem. Vlastní vrtanou studnou sledujete udržitelný přístup a jistotu v oblastech, kde je voda vzácná.

Jak zjistit, kde studnu vrtat

Hydrogeologický průzkum zajistí nalezení vhodného místa k vrtání studny.

Startuje se hydrogeologickým průzkumem

Krok první, který vám odpoví na otázku: jak zjistit, kde studnu vrtat, je hydrogeologický průzkum. Hydrogeolog zmapuje složení podloží včetně místa, které je ideální pro samotný vrt. To všechno s ohledem na platnou legislativu. Hydrogeologický průzkum včetně posudku poslouží pro vrtané studny, tepelná čerpadla země-voda nebo pro základ stavby.

Jak probíhá příprava a vrtání studny

Průzkum, razítka, vrt, kolaudace a první sklenice vlastní vody. Podívejte se krok za krokem na průběh prací při zhotovení vrtané studny.

1. Hydrogeologický průzkum

Detailní hydrogeologický průzkum je prvním krokem k vlastní vrtané studni. Na základě místního šetření se zjistí informace dané lokalitě, geologickém podloží. Finálním výstupem je zpráva, která zhodnotí stav i s ohledem k okolním vodním zdrojům.

2. Zhotovení dokumentace pro stavební povolení

Situace posouzena, ideální místo pro finální vrt nalezeno. Dalším bodem je zhotovení projektové dokumentace vrtané studny, která bude sloužit jako podklad pro stavební povolení. Souběžně s tím pro jednání s úřady vznikne i hydrogeologický posudek.

3. Povolení od úřadů

V kolečku návazných prací mají hlavní slovo úřady. V případě vrtané studny se jedná i o razítko autorizované báňského úředníka. Ve finále pak jde o konečné získání povolení k realizaci studny a povolení k odběru podzemní vody.

4. Zhotovení vrtané studny

Razítka získána a samotnému vrtání už nestojí nic v cestě. Na pozemek se dopraví souprava, změří se okolní studny. Vyvrtá se úvodní kolona a následně celý i několik desítek metrů hluboký vrt. Na řadu přichází vystrojení vrtané studny pomocí potrubí.

5. Dokončovací práce

Po provedení vrtu následují dokončovací práce, které zahrnují zhotovení šachty tzv. zhlaví, které se provádí buď plastové nebo z. betonových skruží. Dále pak instalace čerpací techniky a připojení studny k objektu.

6. Kolaudace

Cílovou pásku přetne až poslední razítko. Úřady vydají povolení k odběru vody a kolaudaci studny. Hotovo. Zdroj kvalitní pitné i užitkové vody vám může začít sloužit.

Legislativa v kostce

Sofistikovaný výklad všech právních předpisů, které se pojí s realizací nebo užíváním vrtané studny, by vydal na mnoha stránkovou knihu. Podstatné je, že problematika se týká jak stavební, tak vodní legislativy. Podívejte se na přehled nejdůležitějších předpisů.

Razítko od úřadu k vrtané studni

Stavební předpisy a vodoprávní řízení

Ještě než se finálně zavrtá do země, potřebujete získat  stavební povolení a povolení k odběru podzemních vod.

Klíčová legislativa:

 • Stavební zákon 183/2021 Sb a vyhláška č. 503/2006 Sb
 • Vodní zákon č. 254/2001 Sb.
 • Vyhláška č. 252/2004 Sb.

Kdy musím získat razítko od báňského úřadu

Vyjádření báňského úřadu, který je v ČR zastoupen krajskými pobočkami, je u studny nutné při vrtu hlubším jak 30 m. Součástí jednání s úřadem je ohlášení činnosti prováděné hornickým způsobem z hlediska BOZP.

Kolik vás to bude stát a co cenu ovlivňuje

Cenu vrtané studny v zásadě ovlivňují dva faktory. Složení podloží, a v jaké hloubce se nachází podzemní voda. Kromě financí spojených s administrativou a pořízením samotné čerpací techniky vám rámcový obrázek o nákladech udělá cena za jeden metr vrtané studny.

Získejte vrtanou studnu na klíč. Postaráme se o realizaci od A do Z

V Karlovarském a Plzeňském kraji  realizujeme vrtané studny na klíč. Provedeme projekt studny, hydrogeologický posudek, obstaráme povolení vrtané studny tj. povolení o nakládání s podzemní vodou, realizaci vrtu včetně dokončovacích prací a čerpací techniky.

10 důvodů, proč si pořídit vrtanou studnu od nás

 1. máme všechny odborné certifikace
 2. vrty provádíme ve většině typech podloží
 3. detailně posoudíme geologické složení na základě třicetileté praxe
 4. vyhledáme pramen se zárukou a zajistíme hydrogeologický posudek
 5. zařídíme dokumentaci včetně stavebního povolení vrtané studny
 6. při vrtech nad 30 m zajistíme ohlášení báňskému úřadu
 7. získáte garanci přítoku vody minimálně na 3 roky
 8. provedeme finální vrt včetně všech dokončovacích prací
 9. zařídíme povolení k odběru a konečnou kolaudaci
 10. nabízíme pravidelný odborný servis i čistění

Užitečné informace a časté dotazy

Jak dlouho trvá vrtání studny?
Podstatné je, že pořízení si vrtané studny je proces. Samotný vrt včetně stavebních úprav je až jedním z finálních kroků. Kompletní realizace vrtané studny včetně zařízení stavebních a dalších povoleních se pohybuje kolem 6-8 měsíců. Vrtanou studnu na klíč vám zařídíme s kompletní realizaci do 9 – 12 měsíců.
Jak udržovat vrtanou studnu?
Údržba vrtané studny má několik rovin. Věnovat se musíte servisu a údržbě čerpadla a techniky nebo kontrole kvality vody včetně znečištění a zanesení studny. Profesionální servis se doporučuje dělat alespoň 1x ročně. I tady se můžete spolehnout na naše odborné služby.
Vyplatí se mít vlastní zdroj vody?
Ano. Zejména pokud jste majitelem rodinného domu, zemědělského areálu nebo sportoviště. Díky vrtané studni si zajistíte vlastní soběstačnost na pitné nebo užitkové vodě. Ve druhém případě platí ANO dvojnásob při zalévání zahrady nebo areálu.
Jaká by měla být vydatnost studny?
Vydatnost studny by měla odpovídat potřebám uživatele, přičemž pro domácnosti se často uvádí minimální vydatnost 150 litrů na osobu a den. Vyšší vydatnosti mohou být požadovány pro zemědělské nebo průmyslové využití.
Má průměr vrtu vliv na vydatnost vody?
Průměr vrtu může mít vliv na množství vody, které je možné čerpat, ale důležitější jsou hydrogeologické podmínky a hloubka vrtu. Větší průměr může umožnit instalaci většího čerpadla, což může zvýšit možnou vydatnost. Vždy odborně posoudíme možnosti podloží a vydatnost pramene ve vztahu k vašemu účelu užívání vrtu.
Musím mít na studnu nějaké povolení?
Ano, pro vrtání studny je vždy potřeba získat povolení od příslušného úřadu, což může zahrnovat stavební povolení, vodoprávní souhlas a další. Přesné požadavky se mohou lišit v závislosti na lokálních předpisech a regulativech samospráv. Všechna potřebná povolení realizujeme u studny na klíč na vás.
Budu mít poškozené nebo znečištěné okolí vrtu?
S řádným plánováním a provedením vrtu lze minimalizovat riziko poškození nebo znečištění okolí. Důležitá je správná lokalizace studny vzhledem k potenciálním zdrojům znečištění a adekvátní ochranná opatření. O posouzení problematiky i s ohledem na legislativu se postaráme.

Přes 33 let na trhu i díky vám

"Od zaměření, povolení a dalších, které ušetřila mé nervy a běhání, pro mě vytvořili nejen život pro mou zahradu a já jim za to nesmírně děkuji. Hlavne velké díky panu Kolnikovi a panu Puckovi a jejich partě. Jistě budu doporučovat dále."
Pavla H.
"Konečně jedna z firem v karlovarském kraji, kterou mohu doporučit.Skvělý přístup od prvního kontaktu. Vrtání proběhlo dle dohody, vody je dost. Oceňuji samostatnost, protože čas je drahý a tato firma Vám jím neplýtvá. Na jeden telefon a jednu schůzku studna hotová s veškerým servisem."
Jan K.
"Velice profesionální přístup. První studna od nich před dvaceti lety - vše v pořádku, teď další tři vrty a kvalita služeb stále na vysoké úrovni."
Nikol N.

Ozvěte se hned teď

Napište si nebo zavolejte o konzultaci zdarma. Společně najdeme řešení pro vaši budoucí vrtanou studnu.

Kontakt

Telefon (po-pá: 7:30 - 15:00)

+420 354 673 290
Nastavení Cookies
Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.
Nezbytně nutné (vždy aktivní)
Soubory cookie potřebné k aktivaci základní funkčnosti webu.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.