Vrtané studny

vrtane studny
Vrtaná studna je spolehlivý zdroj pitné vody, díky kterému můžete snížit výdaje za zásobování vodou. Aby se vrtání studny stalo výhodnou investicí, musíte si studnařskou firmu vybrat opravdu pečlivě.

Studna vyvrtaná odborníkem vám poslouží léta

Hloubením studní se zabýváme již 30 let. V KarlovarskémPlzeňském kraji jsme vyvrtali už přes 8000 studní. Co vám v oblasti vrtných a studnařských prací můžeme nabídnout?
 • Poskytneme vám nejen profesionální a komplexní služby, ale také nízké ceny vrtané studny pro vaši chatu, dům nebo firmu.
 • Zařídíme pro vás kompletní dokumentacipovolení.
 • Spolehlivě vyhledáme vhodné místo opro studnu i instalaci čerpací techniky.

Vrtané studny připravíme na klíč. Podívejte se, které jsou naším "denním chlebem"

Poradíme si s každým podložím i hloubkou vrtu. Nejčastěji realizujme vrtané studny v soudržných horninách (žula, ruly, břidlice, apod.)  s průměrem 220 mm s pažením 160 mm. Vrtané studny s tímto průměrem nejčastěji provádíme u rodinných domů, farem nebo sportovních areálů.

9 měsíců a máte hotovo. Od zadaní po první skleničku vlastní vody

S námi všechno běží po drátkách. Od vašeho poptání vrtu na studnu až po kolaudaci uplyne zpravidla 3/4 roku. Postaráme se o celý projekt i stavební a další povolení. S vámi si už jen symbolicky přiťukneme a vaše vrtaná studna je hotová.

Garantujeme vám vodu. Vrtaná studna od nás znamená i žádné papírování

Při kompletní realizaci studny vám garantujeme přítok vody po dobu 3 let. Pokud se stane, že navrtáme takzvaný suchý vrt, žádné náklady za jeho realizaci neplatíte. Spolehnout se na nás můžete i s vyřizováním s úřady. Zařídíme vám kompletní povolení, nikoli jen polovičaté povolení na vrt.
 • zařídíme stavební povolení na vrtanou studnu
 • vodu budete moct odebírat dlouhodobě
 • vyhnete se problémům s černou stavbou studny
 • zařídíme i ověření báňským projektantem při vrtech hlubších více než 30 metrů

Zajímá vás ceník vrtané studny na klíč?

Neslibujeme hory a doly, ale jsem k vám otevření. Od nás přesně víte, co a za kolik dostanete. Zpravidla se cena vrtané studny včetně ukončovacích prací a osazení čerpadla pohybuje kolem 150 - 200 tisíc korun. Vše ale závisí na hloubce vrtané studny a geologickém podloží.

Zjistěte víc o vrtaných studnách 

 • Vrtané studny pro chaty Zobrazit více
 • Vrtané studny pro rodinné domy Zobrazit více
 • Vrtané studny pro firemní účely, sportovní areály, zemědělce a obce Zobrazit více
 • Dokončovací práce Zobrazit více
 • Jak probíhá dodávka vrtané studny

  1 Poptávka a specifikace místa vrtané studny 2 Analýza a cenová nabídka 3 Návštěva pozemku pro studnu 4 Smlouva o provedení vrtané studny

  Poptávka a specifikace místa vrtané studny

  Jako první kontakt doporučujeme vyplnění formuláře POPTÁVKA na našich webových stránkách s uvedením k.ú., č.pozemku a specifikací, k čemu má vrtaná studna sloužit. Na základě těchto údajů určíme přibližné geologické podloží a zašleme zájemci cenovou nabídku, která již odpovídá dané lokalitě.

  Analýza a cenová nabídka

  Jakmile obdržíme poptávkový formulář, na kterém je uvedeno katastrální území s číslem pozemku a požadavek na využití vodního zdroje (chata, rodinný dům, firemní areál apod.), zpracujeme cenovou nabídku, která je již přímo specifikována na požadavky zákazníka a odpovídá požadavkům na geologické podloží v dané lokalitě. Právě z tohoto důvodu je nutné sdělení katastrálního území a čísla pozemku.

  Návštěva pozemku pro studnu

  Před sepsáním Smlouvy o dílo je nutná návštěva pozemku, při které je určeno místo vrtané studny. Místo je určeno tak, aby umístění studny odpovídalo legislativním požadavků a zároveň zohlednilo vliv na okolní studny. Zákazníkovi je rovněž vysvětlena celá problematika stavby vrtané studny.

  Smlouva o provedení vrtané studny

  Po provedeném garantovaném vyhledání pramene a upřesnění místa, na kterém se budou práce provádět, zpracujeme Smlouvu o dílo, která je vyhotovena pro fyzické osoby ,firmy a obce v souladu s Občanským zákoníkem. Smlouva je zaslána k odsouhlasení poštou nebo e-mailem, aby měl zákazník dostatek času k jejímu prostudování, popřípadě ji mohl dát ke kontrole svému právnímu zástupci. Nikdy smlouvu nepodepisujeme na místě při provádění rekognoskace terénu.

  Projektová dokumentace a hydrogeologické posudky

  Projektová dokumentace pro vrtané studny musí obsahovat dvě částí. Jedná se o část vodohospodářskou, která musí být ověřena projektantem způsobilým v oboru vodohospodářství a část hydrogeologickou. Hydrogeologický posudek zpracováváme za účelem vyhledávání přítoků podzemních vod, optimalizace s následným využitím přítoků podzemních vod a tím garantujeme 5tiletý přítok vyhledaných podzemních vod. Takto zpracované projekty nabízíme našim zákazníkům, případě objednání vrtané studny.

  Zajištění stavebního povolení

  Vrtané studny jsou vodní díla, která slouží k jímání podzemní vody. Povolení studny smí vydat pouze speciální stavební (vodoprávní) úřad nebo odbor životního prostředí na základě povolení EIA, a předchozího vydání územního rozhodnutí. Nejdříve je potřeba studnu s obecným stavebním úřadem územně projednat. Po získání územního rozhodnutí o umístění stavby přichází na řadu povolení příslušného vodoprávního úřadu - povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke stavbě studny.

  Vrt studny

  Rozlišujeme vrtané studny pro chaty, rodinné domy a pro firemní účely - sportovní areály, zemědělce, či obce. Dále vrty dělíme dle podloží - soudržné horniny (průměry 200mm a 250mm), nesoudržné horniny (180mm) a horniny jílovitého typu (200 až 300mm). Při dokončovacích pracech ukončujeme vrty buď plastovou šachtou - zhlavím, které je provedeno do hloubky 1500 mm pod terénem, nebo betonovou šachtou - zhlavím, která je provedeno do hloubky cca 1500 mm pod terénem.

  Napojení čerpací techniky

  Firma VODOVRTY, s.r.o. dodává především čerpací techniku Grundfos, která splňuje parametry nejvyšší kvality a dlouhé životnosti. Druh a typ čerpadel je závislý na hloubce vrtu a požadavcích na odběr vody.

  Kolaudace studny

  Pokud provádíme kompletní práce tzv. studnu na klíč, zajišťujeme rovněž kolaudaci vodního zdroje. Kolaudace se provádí na místě s pracovníkem místně příslušného úřadu - odboru životního prostředí. Po jejím provedení je vystaven kolaudační souhlas nebo oznámení o užívání stavby vodního díla. Kolaudační rozhodnutí nebo oznámení o užívání stavby vodního díla vystavuje místně příslušný úřad - odbor životního prostředí.

  5 Projektová dokumentace a hydrogeologické posudky 6 Zajištění stavebního povolení 7 Vrt studny 8 Napojení čerpací techniky 9 Kolaudace studny
  Zobrazení pro mobil×
  Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu a se zpracováním osobních údajů.