Vrtané studny

Pitná voda je poklad. Pořiďte si vrtanou studnu

Vrtaná studna je spolehlivý a ekonomicky výhodný zdroj vlastní vody. Vrty studní dosahují velkých hloubek, ve kterých je voda oproti povrchu výrazně kvalitnější. Zásoby z vrtaných studní se můžou stát vydatným zdrojem pitné vody. A to nejen pro rodinné domy, ale i firmy nebo průmyslové a zemědělské areály.
navrtaný vydatný pramen

Získejte vrtanou studnu na klíč

Studny hloubíme již 30 let. Především v Karlovarském a Plzeňském kraji jsme zrealizovali bezmála 10 tisíc studní, které spolehlivě slouží k čerpání užitkové i pitné vody. Máme všechny certifikáty, a to i pro hloubení vrtů nad 30 m. Podívejte se, co vám v oblasti studnařských prací nabízíme:
 • vrtané studny na klíč - od vyhledání pramene nebo zařízení povolení a kompletní dokumentaci až po samotnou realizaci a kolaudaci
 • pravidelný servis a čištění starších kopaných studní
 • profesionální studnařské práce v Plzni, Karlových Varechstředních Čechách
 • realizujeme vrtání studní pro rodinné domy, vrtání studní pro firmy, obce, sportovní areályzemědělce
 • průzkumné vrty podloží
 • vrty průměru od 150 do 300 mm v soudržném i nesoudržném podloží nebo jílu
 • zajištění dánské čerpací techniky Grundfos
noun_Handshake_2305844
Začíná to vaší poptávkou a naším posouzením geologického podloží.
noun_Stamp_3918629
Zašleme vám smlouvu, připravíme projektovou dokumentaci i stavební povolení.
noun_drop_823282
Zrealizujeme vrtanou studnu, nainstalujeme techniku, zkolaudujeme a vy máte první sklenici vlastní vody.

Zmapujeme podloží a uděláme vám nejlepší vrt

Poradíme si s každým podložím i hloubkou vrtu. Nejčastěji provádíme vrtané studny v soudržných horninách (žula, ruly, břidlice apod.) s průměrem 220 mm a pažením 160 mm. Jedná se zejména o realizaci u rodinných domů, farem nebo sportovních areálů.
 

9 měsíců a máte hotovo. Od zadání pro první skleničku vlastní vody

S námi všechno běží po drátkách. Od vašeho poptání vrtu až po kolaudaci uplyne zpravidla ¾ rokuPostaráme se o celý projekt i stavební a další povolení. S vámi si už jen symbolicky přiťukneme a vaše vrtaná studna je hotová. Podívejte si na ceník našich služeb.

Získáte garanci vody. Nečeká vás ani žádné papírování

Při realizaci vrtané studny na klíč vám garantujeme přítok vody po dobu 3 let. Pokud se stane, že navrtáme suchý vrt, žádné náklady za jeho realizaci neplatíte. Spolehnout se na nás můžete i při shánění potřebných razítek. Zařídíme vám kompletní povolení, nikoli jen polovičaté povolení na vrt.
 • zařídíme projekt i stavební povolení na vrtanou studnu
 • vodu budete moct odebírat dlouhodobě
 • vyhnete se problémům s černou stavbou studny
 • zařídíme i ověření báňským projektantem při vrtech hlubších více než 30 metrů

Správný projekt vám přinese stavebnímu povolení bez průtahů

Vypracovaná projektová dokumentacehydrogeologický posudek jsou hlavními dokumenty k získání stavebního povolení. Protože studna je vodní dílo, musíte před první kopnutí získat územní rozhodnutí a stavební povolení. Obě povolení získáte společně. Finální razítko vydává odbor životního prostředí stavebního úřadu.
 

Finální tečkou je kolaudace a odběr

Výstavbou studny to nekončí. S úřady je nutné ještě vyřešit kolaudaci studny a následné povolení k odběru. Při realizaci na klíč vám i tyhle pomyslné tečky u vodoprávního nebo báňského úřadu zařídíme.
noun_Calendar_1776597
hotovo za 3/4 roku
noun_guarantee_4200264
garance vody 3 roky
noun_Stamp_3918629
projektová dokumentace i povolení
 
 • Vrtané studny pro chaty Zobrazit více
 • Vrtané studny pro rodinné domy Zobrazit více
 • Vrtané studny pro firemní účely, sportovní areály, zemědělce a obce Zobrazit více
 • Dokončovací práce Zobrazit více
 • Jak probíhá dodávka vrtané studny

  1 Poptávka a specifikace místa vrtané studny 2 Analýza a cenová nabídka 3 Návštěva pozemku pro studnu 4 Smlouva o provedení vrtané studny

  Poptávka a specifikace místa vrtané studny

  Jako první kontakt doporučujeme vyplnění formuláře POPTÁVKA na našich webových stránkách s uvedením k.ú., č.pozemku a specifikací, k čemu má vrtaná studna sloužit. Na základě těchto údajů určíme přibližné geologické podloží a zašleme zájemci cenovou nabídku, která již odpovídá dané lokalitě.

  Analýza a cenová nabídka

  Jakmile obdržíme poptávkový formulář, na kterém je uvedeno katastrální území s číslem pozemku a požadavek na využití vodního zdroje (chata, rodinný dům, firemní areál apod.), zpracujeme cenovou nabídku, která je již přímo specifikována na požadavky zákazníka a odpovídá požadavkům na geologické podloží v dané lokalitě. Právě z tohoto důvodu je nutné sdělení katastrálního území a čísla pozemku.

  Návštěva pozemku pro studnu

  Před sepsáním Smlouvy o dílo je nutná návštěva pozemku, při které je určeno místo vrtané studny. Místo je určeno tak, aby umístění studny odpovídalo legislativním požadavků a zároveň zohlednilo vliv na okolní studny. Zákazníkovi je rovněž vysvětlena celá problematika stavby vrtané studny.

  Smlouva o provedení vrtané studny

  Po provedeném garantovaném vyhledání pramene a upřesnění místa, na kterém se budou práce provádět, zpracujeme Smlouvu o dílo, která je vyhotovena pro fyzické osoby ,firmy a obce v souladu s Občanským zákoníkem. Smlouva je zaslána k odsouhlasení poštou nebo e-mailem, aby měl zákazník dostatek času k jejímu prostudování, popřípadě ji mohl dát ke kontrole svému právnímu zástupci. Nikdy smlouvu nepodepisujeme na místě při provádění rekognoskace terénu.

  Projektová dokumentace a hydrogeologické posudky

  Projektová dokumentace pro vrtané studny musí obsahovat dvě částí. Jedná se o část vodohospodářskou, která musí být ověřena projektantem způsobilým v oboru vodohospodářství a část hydrogeologickou. Hydrogeologický posudek zpracováváme za účelem vyhledávání přítoků podzemních vod, optimalizace s následným využitím přítoků podzemních vod a tím garantujeme 5tiletý přítok vyhledaných podzemních vod. Takto zpracované projekty nabízíme našim zákazníkům, případě objednání vrtané studny.

  Zajištění stavebního povolení

  Vrtané studny jsou vodní díla, která slouží k jímání podzemní vody. Povolení studny smí vydat pouze speciální stavební (vodoprávní) úřad nebo odbor životního prostředí na základě povolení EIA, a předchozího vydání územního rozhodnutí. Nejdříve je potřeba studnu s obecným stavebním úřadem územně projednat. Po získání územního rozhodnutí o umístění stavby přichází na řadu povolení příslušného vodoprávního úřadu - povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke stavbě studny.

  Vrt studny

  Rozlišujeme vrtané studny pro chaty, rodinné domy a pro firemní účely - sportovní areály, zemědělce, či obce. Dále vrty dělíme dle podloží - soudržné horniny (průměry 200mm a 250mm), nesoudržné horniny (180mm) a horniny jílovitého typu (200 až 300mm). Při dokončovacích pracech ukončujeme vrty buď plastovou šachtou - zhlavím, které je provedeno do hloubky 1500 mm pod terénem, nebo betonovou šachtou - zhlavím, která je provedeno do hloubky cca 1500 mm pod terénem.

  Napojení čerpací techniky

  Firma VODOVRTY, s.r.o. dodává především čerpací techniku Grundfos, která splňuje parametry nejvyšší kvality a dlouhé životnosti. Druh a typ čerpadel je závislý na hloubce vrtu a požadavcích na odběr vody.

  Kolaudace studny

  Pokud provádíme kompletní práce tzv. studnu na klíč, zajišťujeme rovněž kolaudaci vodního zdroje. Kolaudace se provádí na místě s pracovníkem místně příslušného úřadu - odboru životního prostředí. Po jejím provedení je vystaven kolaudační souhlas nebo oznámení o užívání stavby vodního díla. Kolaudační rozhodnutí nebo oznámení o užívání stavby vodního díla vystavuje místně příslušný úřad - odbor životního prostředí.

  5 Projektová dokumentace a hydrogeologické posudky 6 Zajištění stavebního povolení 7 Vrt studny 8 Napojení čerpací techniky 9 Kolaudace studny
  Zobrazení pro mobil×