Technické vybavení

Vrtná souprava HVS 297

Vrtná souprava HVS 297

Technické parametry:
 • pohon:
  • vodou chlazený spalovací dieselmotor CAT
 • rozměry:
  • délka 1870 mm
  • šířka 1200 mm
  • délka lafety 4581 mm  bez svěry
  • délka lafety 6218 mm se svěrou
  • maximální hloubka 200 m
  • hmotnost 7000 kg
Vrtná souprava Mobile Drill 40 Explorer

Vrtná souprava Mobile Drill 40 Explorer

Technické parametry:
 • pohon:
  • vodou chlazený spalovací dieselmotor
 • rozměry:
  • délka 3500 mm
  • šířka 2500 mm
  • délka lafety 4500 mm
  • maximální hloubka 150 m
  • hmotnost 5000 kg

Vrtná souprava SLVE 81

Technické parametry:
 • pohon:
  • elektrický proud, příkon 7,5 kW 3x380 V
 • rozměry:
  • délka 3000 mm (podvozek)
  • šířka 2150 mm
  • délka lafety 4200 mm
  • maximální hloubka 60 m
  • hmotnost 1500 kg
 
Vrtná souprava se vyznačuje výbornou manipulovatelností, která se využívá zejména při provádění vrtů ve svažitém terénu, na terasách apod. Možnost přepravy vrtné soupravy hydraulickou rukou např. přes plot.
Nákladní vozidlo Mercedes Benz Axor 1833

Nákladní auta

 • nákladní vozidlo Mercedes Benz Axor 1833 u vrtné soupravy HVS 297 a Mobile Drill 40 Explorer
 • nákladní vozidlo Praga V3S s hydraulickou rukou u vrtné soupravy  SLVE81
 • nákladní vozidlo Mercedes Benz Sprinter 316 CDI
 • nákladní vozidlo Mercedes Benz Sprinter 319 CDI
 • nákladní vozidlo Renault Master L1H1
 • kompresor Atlas Copco XRHS 385 Md
 • kompresor Atlas Copco XAHS 236 Md

Jak probíhá dodávka vrtané studny

1 Poptávka a specifikace místa vrtané studny 2 Analýza a cenová nabídka 3 Návštěva pozemku pro studnu 4 Smlouva o provedení vrtané studny

Poptávka a specifikace místa vrtané studny

Jako první kontakt doporučujeme vyplnění formuláře POPTÁVKA na našich webových stránkách s uvedením k.ú., č.pozemku a specifikací, k čemu má vrtaná studna sloužit. Na základě těchto údajů určíme přibližné geologické podloží a zašleme zájemci cenovou nabídku, která již odpovídá dané lokalitě.

Analýza a cenová nabídka

Jakmile obdržíme poptávkový formulář, na kterém je uvedeno katastrální území s číslem pozemku a požadavek na využití vodního zdroje (chata, rodinný dům, firemní areál apod.), zpracujeme cenovou nabídku, která je již přímo specifikována na požadavky zákazníka a odpovídá požadavkům na geologické podloží v dané lokalitě. Právě z tohoto důvodu je nutné sdělení katastrálního území a čísla pozemku.

Návštěva pozemku pro studnu

Před sepsáním Smlouvy o dílo je nutná návštěva pozemku, při které je určeno místo vrtané studny. Místo je určeno tak, aby umístění studny odpovídalo legislativním požadavků a zároveň zohlednilo vliv na okolní studny. Zákazníkovi je rovněž vysvětlena celá problematika stavby vrtané studny.

Smlouva o provedení vrtané studny

Po provedeném garantovaném vyhledání pramene a upřesnění místa, na kterém se budou práce provádět, zpracujeme Smlouvu o dílo, která je vyhotovena pro fyzické osoby ,firmy a obce v souladu s Občanským zákoníkem. Smlouva je zaslána k odsouhlasení poštou nebo e-mailem, aby měl zákazník dostatek času k jejímu prostudování, popřípadě ji mohl dát ke kontrole svému právnímu zástupci. Nikdy smlouvu nepodepisujeme na místě při provádění rekognoskace terénu.

Projektová dokumentace a hydrogeologické posudky

Projektová dokumentace pro vrtané studny musí obsahovat dvě částí. Jedná se o část vodohospodářskou, která musí být ověřena projektantem způsobilým v oboru vodohospodářství a část hydrogeologickou. Hydrogeologický posudek zpracováváme za účelem vyhledávání přítoků podzemních vod, optimalizace s následným využitím přítoků podzemních vod a tím garantujeme 5tiletý přítok vyhledaných podzemních vod. Takto zpracované projekty nabízíme našim zákazníkům, případě objednání vrtané studny.

Zajištění stavebního povolení

Vrtané studny jsou vodní díla, která slouží k jímání podzemní vody. Povolení studny smí vydat pouze speciální stavební (vodoprávní) úřad nebo odbor životního prostředí na základě povolení EIA, a předchozího vydání územního rozhodnutí. Nejdříve je potřeba studnu s obecným stavebním úřadem územně projednat. Po získání územního rozhodnutí o umístění stavby přichází na řadu povolení příslušného vodoprávního úřadu - povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke stavbě studny.

Vrt studny

Rozlišujeme vrtané studny pro chaty, rodinné domy a pro firemní účely - sportovní areály, zemědělce, či obce. Dále vrty dělíme dle podloží - soudržné horniny (průměry 200mm a 250mm), nesoudržné horniny (180mm) a horniny jílovitého typu (200 až 300mm). Při dokončovacích pracech ukončujeme vrty buď plastovou šachtou - zhlavím, které je provedeno do hloubky 1500 mm pod terénem, nebo betonovou šachtou - zhlavím, která je provedeno do hloubky cca 1500 mm pod terénem.

Napojení čerpací techniky

Firma VODOVRTY, s.r.o. dodává především čerpací techniku Grundfos, která splňuje parametry nejvyšší kvality a dlouhé životnosti. Druh a typ čerpadel je závislý na hloubce vrtu a požadavcích na odběr vody.

Kolaudace studny

Pokud provádíme kompletní práce tzv. studnu na klíč, zajišťujeme rovněž kolaudaci vodního zdroje. Kolaudace se provádí na místě s pracovníkem místně příslušného úřadu - odboru životního prostředí. Po jejím provedení je vystaven kolaudační souhlas nebo oznámení o užívání stavby vodního díla. Kolaudační rozhodnutí nebo oznámení o užívání stavby vodního díla vystavuje místně příslušný úřad - odbor životního prostředí.

5 Projektová dokumentace a hydrogeologické posudky 6 Zajištění stavebního povolení 7 Vrt studny 8 Napojení čerpací techniky 9 Kolaudace studny
Zobrazení pro mobil×