Vrtané studny na klíč

Vrtané studny jsou investicí do budoucnosti

Hledáte vlastní zdroj kvalitní pitné vody a chcete být nezávislí na dodavatelích? Obraťte se na firmu působící na tuzemském trhu v oblasti studnařských prací bezmála čtvrt století. Zaměřujeme se převážně na lokality Karlovarského, Plzeňského a Středočeského kraje. Vrtané studny na klíč jsou jedním z nejlepších řešení jak pro rodiny, chataře, tak i průmyslové a zemědělské areály či sportoviště. Zhotovíme je v dané lokalitě přímo na míru. Vrtané studny na klíč vám umožní dobře, soběstačně a efektivně hospodařit s vlastní vodou v budoucnosti.
 

O vrtanou studnu na klíč se postaráme od začátku do konce

Vrtané studny na klíč
Kromě profesionálních a komplexních služeb nabízíme i příznivé ceny. Dosáhnout na vlastní vrtanou studnu na klíč je tak snadné. Vyřídíme vše potřebné a projekt po vzájemné konzultaci se zájemcem připravíme  přímo na míru. 
 
  • Zašlete poptávku prostřednictvím našich webových stránek a my vám připravíme první podklady. Prostudujeme specifika a možnosti místa, posoudíme geologické podloží a zašleme vám zpět nabídku možné realizace
  • S předstihem od nás dostanete budoucí smlouvu k jejímu důkladnému prostudování a smluvíme si s vámi schůzku v lokalitě budoucí studny.
  • Připravíme projektovou dokumentaci, díky které získate garanci minimálně 5letého přítoku vodních zdrojů.
  • Před samotnou realizací vrtané studny zajistíme ještě potřebné dokumenty. Stavba totiž musí projít posouzením vlivu na životní prostředí (EIA) a před samotným započetím prací je nutné získat i územní rozhodnutí, resp. stavební povolení.
  • Díky nejmodernější technologii provedeme samotný vrt a postaráme se o instalaci vhodné čerpací techniky.
  • Abychom vám ušetřili čas a komunikaci s úřady, zajistíme i závěrečné povolení odboru životního prostředí nutné k finální kolaudaci studny

Pořídit si vlastní vrtanou studnu na klíč je snadné, obraťte se na nás

354 673 290
volejte pondělí - pátek: 7:30 - 16:00 hodin
Online poptávka

Jak probíhá dodávka vrtané studny

1 Poptávka a specifikace místa vrtané studny 2 Analýza a cenová nabídka 3 Návštěva pozemku pro studnu 4 Smlouva o provedení vrtané studny

Poptávka a specifikace místa vrtané studny

Jako první kontakt doporučujeme vyplnění formuláře POPTÁVKA na našich webových stránkách s uvedením k.ú., č.pozemku a specifikací, k čemu má vrtaná studna sloužit. Na základě těchto údajů určíme přibližné geologické podloží a zašleme zájemci cenovou nabídku, která již odpovídá dané lokalitě.

Analýza a cenová nabídka

Jakmile obdržíme poptávkový formulář, na kterém je uvedeno katastrální území s číslem pozemku a požadavek na využití vodního zdroje (chata, rodinný dům, firemní areál apod.), zpracujeme cenovou nabídku, která je již přímo specifikována na požadavky zákazníka a odpovídá požadavkům na geologické podloží v dané lokalitě. Právě z tohoto důvodu je nutné sdělení katastrálního území a čísla pozemku.

Návštěva pozemku pro studnu

Před sepsáním Smlouvy o dílo je nutná návštěva pozemku, při které je určeno místo vrtané studny. Místo je určeno tak, aby umístění studny odpovídalo legislativním požadavků a zároveň zohlednilo vliv na okolní studny. Zákazníkovi je rovněž vysvětlena celá problematika stavby vrtané studny.

Smlouva o provedení vrtané studny

Po provedeném garantovaném vyhledání pramene a upřesnění místa, na kterém se budou práce provádět, zpracujeme Smlouvu o dílo, která je vyhotovena pro fyzické osoby ,firmy a obce v souladu s Občanským zákoníkem. Smlouva je zaslána k odsouhlasení poštou nebo e-mailem, aby měl zákazník dostatek času k jejímu prostudování, popřípadě ji mohl dát ke kontrole svému právnímu zástupci. Nikdy smlouvu nepodepisujeme na místě při provádění rekognoskace terénu.

Projektová dokumentace a hydrogeologické posudky

Projektová dokumentace pro vrtané studny musí obsahovat dvě částí. Jedná se o část vodohospodářskou, která musí být ověřena projektantem způsobilým v oboru vodohospodářství a část hydrogeologickou. Hydrogeologický posudek zpracováváme za účelem vyhledávání přítoků podzemních vod, optimalizace s následným využitím přítoků podzemních vod a tím garantujeme 5tiletý přítok vyhledaných podzemních vod. Takto zpracované projekty nabízíme našim zákazníkům, případě objednání vrtané studny.

Zajištění stavebního povolení

Vrtané studny jsou vodní díla, která slouží k jímání podzemní vody. Povolení studny smí vydat pouze speciální stavební (vodoprávní) úřad nebo odbor životního prostředí na základě povolení EIA, a předchozího vydání územního rozhodnutí. Nejdříve je potřeba studnu s obecným stavebním úřadem územně projednat. Po získání územního rozhodnutí o umístění stavby přichází na řadu povolení příslušného vodoprávního úřadu - povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke stavbě studny.

Vrt studny

Rozlišujeme vrtané studny pro chaty, rodinné domy a pro firemní účely - sportovní areály, zemědělce, či obce. Dále vrty dělíme dle podloží - soudržné horniny (průměry 200mm a 250mm), nesoudržné horniny (180mm) a horniny jílovitého typu (200 až 300mm). Při dokončovacích pracech ukončujeme vrty buď plastovou šachtou - zhlavím, které je provedeno do hloubky 1500 mm pod terénem, nebo betonovou šachtou - zhlavím, která je provedeno do hloubky cca 1500 mm pod terénem.

Napojení čerpací techniky

Firma VODOVRTY, s.r.o. dodává především čerpací techniku Grundfos, která splňuje parametry nejvyšší kvality a dlouhé životnosti. Druh a typ čerpadel je závislý na hloubce vrtu a požadavcích na odběr vody.

Kolaudace studny

Pokud provádíme kompletní práce tzv. studnu na klíč, zajišťujeme rovněž kolaudaci vodního zdroje. Kolaudace se provádí na místě s pracovníkem místně příslušného úřadu - odboru životního prostředí. Po jejím provedení je vystaven kolaudační souhlas nebo oznámení o užívání stavby vodního díla. Kolaudační rozhodnutí nebo oznámení o užívání stavby vodního díla vystavuje místně příslušný úřad - odbor životního prostředí.

5 Projektová dokumentace a hydrogeologické posudky 6 Zajištění stavebního povolení 7 Vrt studny 8 Napojení čerpací techniky 9 Kolaudace studny
Zobrazení pro mobil×
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu a se zpracováním osobních údajů.