Vrtané studny cena

Vrtané studny sníží cenu vašich nákladů na vodu. Jejich realizaci ale musíte svěřit spolehlivé společnosti. My se realizaci vrtaných studen věnujeme už přes 20 let. Ve Středočeském, Plzeňském a Karlovarském festivalu jsme realizovali více než 6000 vrtaných studen.

Cena přípravných prací

 • vyhledání pramene vody s garancí od Kč 1500,- (bez dopravy)
 • projektová dokumentace včetně hydrogeologického posouzení od Kč 6000,-
 • zajištění stavebního povolení od Kč 5000,- + správní poplatky

Cena vrtů

 • vrty průměr 150 mm v soudržné hornině od Kč 1100,-/m
  • v ceně je zahrnuta doprava vrtné soupravy, a pažení vrtu 125 mm
 • vrty průměr 180 mm v soudržné hornině od Kč 1400,-/m
  • v ceně je zahrnuta doprava vrtné soupravy, a pažení vrtu 140 mm
 • vrty průměr 200 mm v soudržné hornině od Kč 1500,-/m
  • v ceně je zahrnuta doprava vrtné soupravy, a pažení vrtu 140 mm
 • vrty průměr 250 mm v soudržné hornině od Kč 1600,-/m
  • v ceně je zahrnuta doprava vrtné soupravy, a pažení vrtu 160 mm
 • vrty průměr 160 mm v nesoudržné hornině od Kč 2200,-/m
  • v ceně je zahrnuta doprava vrtné soupravy, a ocelové pažení vrtu 140 mm
 • vrty průměr 180 mm v nesoudržné hornině od Kč 3000,-/m
  • v ceně je zahrnuta doprava vrtné soupravy, a ocelové pažení vrtu 160 mm
 • vrty průměr 200 – 300 mm v jílovém podloží od Kč 4500,-/m
  • v ceně je zahrnuta doprava vrtné soupravy, a pažení vrtu 160 mm

Cena dokončovacích prací

 • cena dokončovacích prací je vždy upřesněna po provedení rekognoskace terénu popř. provedení vrtu
 • cena čerpací techniky je vždy upřesněna po provedení vrtu, protože je závislá na hloubce a vydatnosti vrtu
 • kolaudace od Kč 3000,- (zajišťujeme v případě provádění kompletní zakázky)
 
        Uvedené ceny jsou bez DPH.

Zajímá vás cokoliv ohledně cen vrtaných studní? Neváhejte nás kontaktovat

354 673 290
volejte pondělí - pátek: 7:30 - 16:00 hodin

Jak probíhá dodávka vrtané studny

1 Poptávka a specifikace místa vrtané studny 2 Analýza a cenová nabídka 3 Návštěva pozemku pro studnu 4 Smlouva o provedení vrtané studny

Poptávka a specifikace místa vrtané studny

Jako první kontakt doporučujeme vyplnění formuláře POPTÁVKA na našich webových stránkách s uvedením k.ú., č.pozemku a specifikací, k čemu má vrtaná studna sloužit. Na základě těchto údajů určíme přibližné geologické podloží a zašleme zájemci cenovou nabídku, která již odpovídá dané lokalitě.

Analýza a cenová nabídka

Jakmile obdržíme poptávkový formulář, na kterém je uvedeno katastrální území s číslem pozemku a požadavek na využití vodního zdroje (chata, rodinný dům, firemní areál apod.), zpracujeme cenovou nabídku, která je již přímo specifikována na požadavky zákazníka a odpovídá požadavkům na geologické podloží v dané lokalitě. Právě z tohoto důvodu je nutné sdělení katastrálního území a čísla pozemku.

Návštěva pozemku pro studnu

Před sepsáním Smlouvy o dílo je nutná návštěva pozemku, při které je určeno místo vrtané studny. Místo je určeno tak, aby umístění studny odpovídalo legislativním požadavků a zároveň zohlednilo vliv na okolní studny. Zákazníkovi je rovněž vysvětlena celá problematika stavby vrtané studny.

Smlouva o provedení vrtané studny

Po provedeném garantovaném vyhledání pramene a upřesnění místa, na kterém se budou práce provádět, zpracujeme Smlouvu o dílo, která je vyhotovena pro fyzické osoby ,firmy a obce v souladu s Občanským zákoníkem. Smlouva je zaslána k odsouhlasení poštou nebo e-mailem, aby měl zákazník dostatek času k jejímu prostudování, popřípadě ji mohl dát ke kontrole svému právnímu zástupci. Nikdy smlouvu nepodepisujeme na místě při provádění rekognoskace terénu.

Projektová dokumentace a hydrogeologické posudky

Projektová dokumentace pro vrtané studny musí obsahovat dvě částí. Jedná se o část vodohospodářskou, která musí být ověřena projektantem způsobilým v oboru vodohospodářství a část hydrogeologickou. Hydrogeologický posudek zpracováváme za účelem vyhledávání přítoků podzemních vod, optimalizace s následným využitím přítoků podzemních vod a tím garantujeme 5tiletý přítok vyhledaných podzemních vod. Takto zpracované projekty nabízíme našim zákazníkům, případě objednání vrtané studny.

Zajištění stavebního povolení

Vrtané studny jsou vodní díla, která slouží k jímání podzemní vody. Povolení studny smí vydat pouze speciální stavební (vodoprávní) úřad nebo odbor životního prostředí na základě povolení EIA, a předchozího vydání územního rozhodnutí. Nejdříve je potřeba studnu s obecným stavebním úřadem územně projednat. Po získání územního rozhodnutí o umístění stavby přichází na řadu povolení příslušného vodoprávního úřadu - povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke stavbě studny.

Vrt studny

Rozlišujeme vrtané studny pro chaty, rodinné domy a pro firemní účely - sportovní areály, zemědělce, či obce. Dále vrty dělíme dle podloží - soudržné horniny (průměry 200mm a 250mm), nesoudržné horniny (180mm) a horniny jílovitého typu (200 až 300mm). Při dokončovacích pracech ukončujeme vrty buď plastovou šachtou - zhlavím, které je provedeno do hloubky 1500 mm pod terénem, nebo betonovou šachtou - zhlavím, která je provedeno do hloubky cca 1500 mm pod terénem.

Napojení čerpací techniky

Firma VODOVRTY, s.r.o. dodává především čerpací techniku Grundfos, která splňuje parametry nejvyšší kvality a dlouhé životnosti. Druh a typ čerpadel je závislý na hloubce vrtu a požadavcích na odběr vody.

Kolaudace studny

Pokud provádíme kompletní práce tzv. studnu na klíč, zajišťujeme rovněž kolaudaci vodního zdroje. Kolaudace se provádí na místě s pracovníkem místně příslušného úřadu - odboru životního prostředí. Po jejím provedení je vystaven kolaudační souhlas nebo oznámení o užívání stavby vodního díla. Kolaudační rozhodnutí nebo oznámení o užívání stavby vodního díla vystavuje místně příslušný úřad - odbor životního prostředí.

5 Projektová dokumentace a hydrogeologické posudky 6 Zajištění stavebního povolení 7 Vrt studny 8 Napojení čerpací techniky 9 Kolaudace studny
Zobrazení pro mobil×