Stavební povolení na studnu

Vrtaná studna je synonymem pro soběstačnost, ekonomičnostekologičnost. Zkrátka, mít vlastní zdroj vody jak pro svou zahradu, dům, průmyslový, zemědělský nebo sportovní areál, je výbornou investicí do budoucnosti. Nedílnou součástí celého projektu realizace studny je ale i zařizování potřebných povolení. Nevěšte hlavu. Získat potřebná razítka vás nemusí stát čas ani námahu. Svěřte celý projekt odborníkům od A až po Z.
Vrtání studní v Karlovarském, Plzeňském a Středočeském kraji

Stavební povolení na studnu je nutnost. Razítkům se nevyhnete

I když už celý projekt vrtané studny máte v hlavě, úřadům se prostě nevyhnete. Před samotným začátkem vrtných nebo studnařských prací je prostě nutné počítat s projekční a legislativní přípravou. Vrtané i kopané studny jsou v podstatě vodní díla a k jejich realizaci smí vydat povolení pouze stavební (vodoprávní) úřad nebo odbor životního prostředí na základě posouzení vlivu na životní prostředí. Základem všech úřednických razítek je územní rozhodnutí. Po něm pak následuje stavební povolení. Když už všechny dokumenty máte v kapse je vyhráno. Můžete se pustit do výstavby samotné studny.

Šetřete svůj čas i nervy. Administrativu nechte na nás

Postavte vrtanou studnu spolu s námi a my se o celý projekt postaráme od začátku do konce. Vy tak ušetříte čas, energii a v mnoha případech i nervy, které stojí nekonečné kolečko po úřadech. Díky mnohaletým zkušenostem totiž víme přesně, které úřady a kdy oběhat. Ať už je to krajský úřad kvůli posouzení vlivu na životní prostředí, nebo vodoprávní úřad vydávající územní rozhodnutí, celé povinné administrativní martýrium absolvujeme za vás.
Stavební povolení na studnu

Stavební povolení na studnu je kolečkem v procesu. Podívejte se jak vypadá celý projekt

Na západě Čech působíme v oblasti studnařských a dalších prací 25 let. Vrtané studny jsou naší doménou.
 
Podívejte se jak celý projekt probíhá bod po bodu:
  1. Na začátku je vaše poptávkaspecifikace místa.
  2. Vypracujeme vám analýzucenovou nabídku.
  3. Navštívíme vás pozemek a seznámíme se s lokalitou.
  4. Společně doladíme vše potřebné a podepíšme smlouvu.
  5. Zajistíme projektovou dokumentaci a potřebné hydrogeologické posudky.
  6. Zajistíme všechna potřebná razítka včetně finálního stavebního povolení.
  7. Realizujeme samotný vrt, výstavbu studny a napojíme čerpací techniku.
  8. Sladká tečka na konec. Čeká vás kolaudace studny, o kterou se postaráme. Na váš už bude jen oslava.

Poříďte si vrtanou studnu snadno a rychle. Kontaktujte nás

354 673 290
volejte pondělí - pátek: 7:30 - 15:00 hodin

Jak probíhá dodávka vrtané studny

1 Poptávka a specifikace místa vrtané studny 2 Analýza a cenová nabídka 3 Návštěva pozemku pro studnu 4 Smlouva o provedení vrtané studny

Poptávka a specifikace místa vrtané studny

Jako první kontakt doporučujeme vyplnění formuláře POPTÁVKA na našich webových stránkách s uvedením k.ú., č.pozemku a specifikací, k čemu má vrtaná studna sloužit. Na základě těchto údajů určíme přibližné geologické podloží a zašleme zájemci cenovou nabídku, která již odpovídá dané lokalitě.

Analýza a cenová nabídka

Jakmile obdržíme poptávkový formulář, na kterém je uvedeno katastrální území s číslem pozemku a požadavek na využití vodního zdroje (chata, rodinný dům, firemní areál apod.), zpracujeme cenovou nabídku, která je již přímo specifikována na požadavky zákazníka a odpovídá požadavkům na geologické podloží v dané lokalitě. Právě z tohoto důvodu je nutné sdělení katastrálního území a čísla pozemku.

Návštěva pozemku pro studnu

Před sepsáním Smlouvy o dílo je nutná návštěva pozemku, při které je určeno místo vrtané studny. Místo je určeno tak, aby umístění studny odpovídalo legislativním požadavků a zároveň zohlednilo vliv na okolní studny. Zákazníkovi je rovněž vysvětlena celá problematika stavby vrtané studny.

Smlouva o provedení vrtané studny

Po provedeném garantovaném vyhledání pramene a upřesnění místa, na kterém se budou práce provádět, zpracujeme Smlouvu o dílo, která je vyhotovena pro fyzické osoby ,firmy a obce v souladu s Občanským zákoníkem. Smlouva je zaslána k odsouhlasení poštou nebo e-mailem, aby měl zákazník dostatek času k jejímu prostudování, popřípadě ji mohl dát ke kontrole svému právnímu zástupci. Nikdy smlouvu nepodepisujeme na místě při provádění rekognoskace terénu.

Projektová dokumentace a hydrogeologické posudky

Projektová dokumentace pro vrtané studny musí obsahovat dvě částí. Jedná se o část vodohospodářskou, která musí být ověřena projektantem způsobilým v oboru vodohospodářství a část hydrogeologickou. Hydrogeologický posudek zpracováváme za účelem vyhledávání přítoků podzemních vod, optimalizace s následným využitím přítoků podzemních vod a tím garantujeme 5tiletý přítok vyhledaných podzemních vod. Takto zpracované projekty nabízíme našim zákazníkům, případě objednání vrtané studny.

Zajištění stavebního povolení

Vrtané studny jsou vodní díla, která slouží k jímání podzemní vody. Povolení studny smí vydat pouze speciální stavební (vodoprávní) úřad nebo odbor životního prostředí na základě povolení EIA, a předchozího vydání územního rozhodnutí. Nejdříve je potřeba studnu s obecným stavebním úřadem územně projednat. Po získání územního rozhodnutí o umístění stavby přichází na řadu povolení příslušného vodoprávního úřadu - povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke stavbě studny.

Vrt studny

Rozlišujeme vrtané studny pro chaty, rodinné domy a pro firemní účely - sportovní areály, zemědělce, či obce. Dále vrty dělíme dle podloží - soudržné horniny (průměry 200mm a 250mm), nesoudržné horniny (180mm) a horniny jílovitého typu (200 až 300mm). Při dokončovacích pracech ukončujeme vrty buď plastovou šachtou - zhlavím, které je provedeno do hloubky 1500 mm pod terénem, nebo betonovou šachtou - zhlavím, která je provedeno do hloubky cca 1500 mm pod terénem.

Napojení čerpací techniky

Firma VODOVRTY, s.r.o. dodává především čerpací techniku Grundfos, která splňuje parametry nejvyšší kvality a dlouhé životnosti. Druh a typ čerpadel je závislý na hloubce vrtu a požadavcích na odběr vody.

Kolaudace studny

Pokud provádíme kompletní práce tzv. studnu na klíč, zajišťujeme rovněž kolaudaci vodního zdroje. Kolaudace se provádí na místě s pracovníkem místně příslušného úřadu - odboru životního prostředí. Po jejím provedení je vystaven kolaudační souhlas nebo oznámení o užívání stavby vodního díla. Kolaudační rozhodnutí nebo oznámení o užívání stavby vodního díla vystavuje místně příslušný úřad - odbor životního prostředí.

5 Projektová dokumentace a hydrogeologické posudky 6 Zajištění stavebního povolení 7 Vrt studny 8 Napojení čerpací techniky 9 Kolaudace studny
Zobrazení pro mobil×