Prohloubení kopané studny

Při obnově kopané studny vás čeká dřina. Nebo ne?

Každým rokem je to v létě horší a horší? Voda ve vaší studni nezastavitelně mizí a snižuje se i její kvalita? Trendy a výhledy nejsou příznivé. V Česku v poslední dekádě výrazně ubývá hladina spodní vody. Může za to nedostatek dešťových srážek spolu s dlouhými obdobími sucha. Vaše kopaná studna vám zrcadlí nejenom množství spodní vody, ale i její celkovou kondici. Vody v malých hloubkách jsou také náchylnější na usazeniny a problematické látky. Chtě nechtě mnozí z vás budou muset, ať už kvůli suchu nebo kalům, kopanou studnu prohlubit. Rukávy vyhrnovat ale nemusíte. Pozvěte odborníky.
kopaná studna (1)

Jak obnovit vodu ve staré studni? Vyčistit nebo prohloubit

Pokud vaše studna ztrácí kondici, může to být ze dvou nejčastějších důvodů. Usazeniny nebo výrazný pokles hladiny.  Jak tedy obnovit vodu u kopané studny?
  • Vyčištění studny od kalů a usazenin.
  • Prohloubení studny pokud samotné čištění změnu nepřineslo.

Kdy se pustit do prohloubení studny

V ideálním případě je dobré, když znáte historii své kopané studny. Kdy a kdo ji postavil. V mnoha případech se jednalo o studny našich dědů, kteří se do díla pustili svépomocí. Kromě úbytku vody vlivem nedostatků strážek nebo zanesením kaly, bývá na vině i nedostatečná hloubka studny samotné. Odpověď na otázku, kde se do prohloubení pustit, je jednoduchá. Když kolísání vodní hladiny omezuje provoz kopané studny. Prohloubením studny (v ideálním případě, aby sloupec vody byl vysoký alespoň 3 metry) totiž dosáhnete zvýšení vodní hladiny. Provoz studny tím prodloužíte o další roky a vaše zahrada se bude zelenat i během tropických letních měsíců.
 

Nechte si studnu odborně vyčisti nebo prohloubit v Plzni a okolí. Zajistíme i razítka

Pro vás bezesné noci, pro nás každodenní rutina. Svěřte rekonstrukci kopané studny nám. Stav vaší studny odborně posoudíme a navrhneme vhodný postup. Za pomocí profesionální techniky studnu vyčistíme nebo prohloubíme tak, pohled do studny byl jako celoroční pohled do bezedného zrcadla. Vykomunikujeme za vás i razítka od báňského úřadu, pokud to bude prohloubení kopané studny vyžadovat. Jako firma Vodovrty působíme na Plzeňskuv přilehlých regionech.

Jak prohloubení a obnova studny vypadá

Nejdříve posoudíme stav studny. Jinými slovy, podíváme se na klobouk tomu, proč ve vaší kopané studni schází voda. Navrhneme řešení. Důkladné odborné vyčištění od kalu nebo prohloubení na ideální hloubku. O rámcových výdajích si udělejte představu v našem ceníku. Po provedení prací dno studny opatříme štěrkem 16 - 32 mm kvůli lepší filtraci podzemní vody. 

Ozvěte se nám hned teď

volejte pondělí - pátek: 7:30 - 15:00 hodin

Jak probíhá dodávka vrtané studny

1 Poptávka a specifikace místa vrtané studny 2 Analýza a cenová nabídka 3 Návštěva pozemku pro studnu 4 Smlouva o provedení vrtané studny

Poptávka a specifikace místa vrtané studny

Jako první kontakt doporučujeme vyplnění formuláře POPTÁVKA na našich webových stránkách s uvedením k.ú., č.pozemku a specifikací, k čemu má vrtaná studna sloužit. Na základě těchto údajů určíme přibližné geologické podloží a zašleme zájemci cenovou nabídku, která již odpovídá dané lokalitě.

Analýza a cenová nabídka

Jakmile obdržíme poptávkový formulář, na kterém je uvedeno katastrální území s číslem pozemku a požadavek na využití vodního zdroje (chata, rodinný dům, firemní areál apod.), zpracujeme cenovou nabídku, která je již přímo specifikována na požadavky zákazníka a odpovídá požadavkům na geologické podloží v dané lokalitě. Právě z tohoto důvodu je nutné sdělení katastrálního území a čísla pozemku.

Návštěva pozemku pro studnu

Před sepsáním Smlouvy o dílo je nutná návštěva pozemku, při které je určeno místo vrtané studny. Místo je určeno tak, aby umístění studny odpovídalo legislativním požadavků a zároveň zohlednilo vliv na okolní studny. Zákazníkovi je rovněž vysvětlena celá problematika stavby vrtané studny.

Smlouva o provedení vrtané studny

Po provedeném garantovaném vyhledání pramene a upřesnění místa, na kterém se budou práce provádět, zpracujeme Smlouvu o dílo, která je vyhotovena pro fyzické osoby ,firmy a obce v souladu s Občanským zákoníkem. Smlouva je zaslána k odsouhlasení poštou nebo e-mailem, aby měl zákazník dostatek času k jejímu prostudování, popřípadě ji mohl dát ke kontrole svému právnímu zástupci. Nikdy smlouvu nepodepisujeme na místě při provádění rekognoskace terénu.

Projektová dokumentace a hydrogeologické posudky

Projektová dokumentace pro vrtané studny musí obsahovat dvě částí. Jedná se o část vodohospodářskou, která musí být ověřena projektantem způsobilým v oboru vodohospodářství a část hydrogeologickou. Hydrogeologický posudek zpracováváme za účelem vyhledávání přítoků podzemních vod, optimalizace s následným využitím přítoků podzemních vod a tím garantujeme 5tiletý přítok vyhledaných podzemních vod. Takto zpracované projekty nabízíme našim zákazníkům, případě objednání vrtané studny.

Zajištění stavebního povolení

Vrtané studny jsou vodní díla, která slouží k jímání podzemní vody. Povolení studny smí vydat pouze speciální stavební (vodoprávní) úřad nebo odbor životního prostředí na základě povolení EIA, a předchozího vydání územního rozhodnutí. Nejdříve je potřeba studnu s obecným stavebním úřadem územně projednat. Po získání územního rozhodnutí o umístění stavby přichází na řadu povolení příslušného vodoprávního úřadu - povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke stavbě studny.

Vrt studny

Rozlišujeme vrtané studny pro chaty, rodinné domy a pro firemní účely - sportovní areály, zemědělce, či obce. Dále vrty dělíme dle podloží - soudržné horniny (průměry 200mm a 250mm), nesoudržné horniny (180mm) a horniny jílovitého typu (200 až 300mm). Při dokončovacích pracech ukončujeme vrty buď plastovou šachtou - zhlavím, které je provedeno do hloubky 1500 mm pod terénem, nebo betonovou šachtou - zhlavím, která je provedeno do hloubky cca 1500 mm pod terénem.

Napojení čerpací techniky

Firma VODOVRTY, s.r.o. dodává především čerpací techniku Grundfos, která splňuje parametry nejvyšší kvality a dlouhé životnosti. Druh a typ čerpadel je závislý na hloubce vrtu a požadavcích na odběr vody.

Kolaudace studny

Pokud provádíme kompletní práce tzv. studnu na klíč, zajišťujeme rovněž kolaudaci vodního zdroje. Kolaudace se provádí na místě s pracovníkem místně příslušného úřadu - odboru životního prostředí. Po jejím provedení je vystaven kolaudační souhlas nebo oznámení o užívání stavby vodního díla. Kolaudační rozhodnutí nebo oznámení o užívání stavby vodního díla vystavuje místně příslušný úřad - odbor životního prostředí.

5 Projektová dokumentace a hydrogeologické posudky 6 Zajištění stavebního povolení 7 Vrt studny 8 Napojení čerpací techniky 9 Kolaudace studny
Zobrazení pro mobil×