Ceník

Ceník vrtané studny i vrtu pro tepelná čerpadla

Podívejte se na přehledný ceník vrtů pro studny , vrtů pro tepelná čerpadla nebo na ceník kopané studny. A udělejte si představu, na kolik vás jejich pořízení rámcově vyjde. Přesnou cenu a další detaily vyřešíme vždy po vzájemné konzultaci a průzkumu lokality a jejich možností. Vrty pro studny jsou opatřeny pažením - zdravotně nezávadným potrubím, u vrtů pro čerpadla se pažení nerealizuje a hloubka prací bývá významně menší. V případě jakýkoli dotazů nás kontaktujte.

pondělí - pátek: 7.30 - 16.00 hodin
mašina
 

Cena vrtu pro studny

Vrtanou studnu vám zhotovíme podle přání. Na začátku vždy pečlivě prozkoumáme možnosti podloží, které je zpravidla klíčovým faktorem pro to, jaký zvolit průměr vrtu i jeho hloubku. 
 • vyhledání pramene vody s garancí od 3 000,- (bez dopravy)
 • zhotovení projektové dokumentace včetně hydrogeologického posouzení od 7 000,-
 • zajištění stavebního povolení od 6 000,-. (+ správní poplatky)
 • cena dokončovacích prací je vždy upřesněna po provedení rekognoskace terénu popř. provedení vrtu
 • cena čerpací techniky je vždy upřesněna po provedení vrtu, protože je závislá na hloubce a vydatnosti vrtu
 • kolaudace od 3000,- (zajišťujeme v případě provádění kompletní zakázky)
 • vrty průměr 150 mm v soudržné hornině od 1.600,-/m
  • v ceně je zahrnuta doprava vrtné soupravy, a pažení vrtu 125 mm
 • vrty průměr 180 mm v soudržné hornině od 1.800,-/m
  • v ceně je zahrnuta doprava vrtné soupravy, a pažení vrtu 140 mm
 • vrty průměr 200 mm v soudržné hornině od 2.000,-/m
  • v ceně je zahrnuta doprava vrtné soupravy, a pažení vrtu 140 mm
 • vrty průměr 250 mm v soudržné hornině od 2.100,-/m
  • v ceně je zahrnuta doprava vrtné soupravy, a pažení vrtu 160 mm
 • vrty průměr 160 mm v nesoudržné hornině od 5.000,-/m
  • v ceně je zahrnuta doprava vrtné soupravy, a ocelové pažení vrtu 140 mm
 • vrty průměr 250 mm v nesoudržné hornině od 7.000,-/m
  • v ceně je zahrnuta doprava vrtné soupravy, a ocelové pažení vrtu 219 mm
 • vrty průměr 300 mm v jílovém podloží od 10.000,-/m
  • v ceně je zahrnuta doprava vrtné soupravy, a pažení vrtu 160 mm
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Příklad místo kalkulačky. Udělejte si představu o ceně studny

Abyste nemuseli hned vše zdlouhavě propočítávat, udělejte si představu o ceně podle naší časté realizace. Typicky provádíme vrtání v soudržných horninách. Jedná se o žuly, ruly, břidlice, pevný pískovec a podobně. Realizujeme zejména vrty pro  rodinné domy, farmy nebo sportoviště. Obvyklý průměr vrtu je 220 mm (s pažením 160 mm). Se vším všudy, tedy i s osazením čerpadla, vás vyjde taková vrtaná studna na 150 až 200 tisíc korun.
finalizace vrtu pro tepelná čerpadla nebo studny
 

Cena vrtu pro tepelné čerpadlo

Vrt provádíme pomocí moderní švýcarské technologie. Cena vrtu pro tepelná čerpadla se liší podle průměru a typu podloží dané lokality. Po realizaci projektu od nás máte 10 let záruku. Odhadovaná životnost vrtu je více než 50 let. Působíme zejména ve Středočeském, PlzeňskémKarlovarském kraji. Začínáme projektovou dokumentací a zajištěním nutného stavebního povolení.
 • zhotovení projektové dokumentace včetně hydrogeologicého posouzení od 7 000,-
 • zajištění stavebního povolení od 6 000,-
 • cena dokončovacích prací je vždy upřesněna po provedení rekognoskace terénu popř. provedení vrtu
 • kolaudace od 3000,- (zajišťujeme v případě provádění kompletní zakázky)
 • vrt pro TČ průměr 160 mm od 1.500,-/m
  • včetně jednoduché smyčky (nejedná se o směs, kterou se smyčka vyplňuje)
 • vrt pro TČ průměr 180 mm od 1.700,-/m
  • včetně jednoduché smyčky (nejedná se o směs, kterou se smyčka vyplňuje)
Průměr vrtu závisí na hloubce samotného vrtu pro TČ.
kopaná studna
 

Ceník kopané studny

Při realizaci kopané studny se primárně zohledňují geologické podmínky dané lokality. 
 • kopaná studna průměr 1000 mm od 10.000,-/m

Jak probíhá dodávka vrtané studny

1 Poptávka a specifikace místa vrtané studny 2 Analýza a cenová nabídka 3 Návštěva pozemku pro studnu 4 Smlouva o provedení vrtané studny

Poptávka a specifikace místa vrtané studny

Jako první kontakt doporučujeme vyplnění formuláře POPTÁVKA na našich webových stránkách s uvedením k.ú., č.pozemku a specifikací, k čemu má vrtaná studna sloužit. Na základě těchto údajů určíme přibližné geologické podloží a zašleme zájemci cenovou nabídku, která již odpovídá dané lokalitě.

Analýza a cenová nabídka

Jakmile obdržíme poptávkový formulář, na kterém je uvedeno katastrální území s číslem pozemku a požadavek na využití vodního zdroje (chata, rodinný dům, firemní areál apod.), zpracujeme cenovou nabídku, která je již přímo specifikována na požadavky zákazníka a odpovídá požadavkům na geologické podloží v dané lokalitě. Právě z tohoto důvodu je nutné sdělení katastrálního území a čísla pozemku.

Návštěva pozemku pro studnu

Před sepsáním Smlouvy o dílo je nutná návštěva pozemku, při které je určeno místo vrtané studny. Místo je určeno tak, aby umístění studny odpovídalo legislativním požadavků a zároveň zohlednilo vliv na okolní studny. Zákazníkovi je rovněž vysvětlena celá problematika stavby vrtané studny.

Smlouva o provedení vrtané studny

Po provedeném garantovaném vyhledání pramene a upřesnění místa, na kterém se budou práce provádět, zpracujeme Smlouvu o dílo, která je vyhotovena pro fyzické osoby ,firmy a obce v souladu s Občanským zákoníkem. Smlouva je zaslána k odsouhlasení poštou nebo e-mailem, aby měl zákazník dostatek času k jejímu prostudování, popřípadě ji mohl dát ke kontrole svému právnímu zástupci. Nikdy smlouvu nepodepisujeme na místě při provádění rekognoskace terénu.

Projektová dokumentace a hydrogeologické posudky

Projektová dokumentace pro vrtané studny musí obsahovat dvě částí. Jedná se o část vodohospodářskou, která musí být ověřena projektantem způsobilým v oboru vodohospodářství a část hydrogeologickou. Hydrogeologický posudek zpracováváme za účelem vyhledávání přítoků podzemních vod, optimalizace s následným využitím přítoků podzemních vod a tím garantujeme 5tiletý přítok vyhledaných podzemních vod. Takto zpracované projekty nabízíme našim zákazníkům, případě objednání vrtané studny.

Zajištění stavebního povolení

Vrtané studny jsou vodní díla, která slouží k jímání podzemní vody. Povolení studny smí vydat pouze speciální stavební (vodoprávní) úřad nebo odbor životního prostředí na základě povolení EIA, a předchozího vydání územního rozhodnutí. Nejdříve je potřeba studnu s obecným stavebním úřadem územně projednat. Po získání územního rozhodnutí o umístění stavby přichází na řadu povolení příslušného vodoprávního úřadu - povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke stavbě studny.

Vrt studny

Rozlišujeme vrtané studny pro chaty, rodinné domy a pro firemní účely - sportovní areály, zemědělce, či obce. Dále vrty dělíme dle podloží - soudržné horniny (průměry 200mm a 250mm), nesoudržné horniny (180mm) a horniny jílovitého typu (200 až 300mm). Při dokončovacích pracech ukončujeme vrty buď plastovou šachtou - zhlavím, které je provedeno do hloubky 1500 mm pod terénem, nebo betonovou šachtou - zhlavím, která je provedeno do hloubky cca 1500 mm pod terénem.

Napojení čerpací techniky

Firma VODOVRTY, s.r.o. dodává především čerpací techniku Grundfos, která splňuje parametry nejvyšší kvality a dlouhé životnosti. Druh a typ čerpadel je závislý na hloubce vrtu a požadavcích na odběr vody.

Kolaudace studny

Pokud provádíme kompletní práce tzv. studnu na klíč, zajišťujeme rovněž kolaudaci vodního zdroje. Kolaudace se provádí na místě s pracovníkem místně příslušného úřadu - odboru životního prostředí. Po jejím provedení je vystaven kolaudační souhlas nebo oznámení o užívání stavby vodního díla. Kolaudační rozhodnutí nebo oznámení o užívání stavby vodního díla vystavuje místně příslušný úřad - odbor životního prostředí.

5 Projektová dokumentace a hydrogeologické posudky 6 Zajištění stavebního povolení 7 Vrt studny 8 Napojení čerpací techniky 9 Kolaudace studny
Zobrazení pro mobil×