Vrtané studny ceník

Studnařským pracím se věnujeme bezmála 20 let. U každé studny dbáme na prvotřídní provedení a profesionální přístup. Našim studnám věří tisíce zákazníků zejména ve Středočeském, Plzeňském a Karlovarském kraji.
354 673 290
volejte pondělí - pátek: 7:30 - 16:00 hodin
Online poptávka

Ceny vrtaných studní dle průměru vrtu a druhu podloží

Vrtané studny ceník
 • vrty průměr 150 mm v soudržné hornině od Kč 1100,-/m
  v ceně je zahrnuta doprava vrtné soupravy, a pažení vrtu 125 mm
 • vrty průměr 180 mm v soudržné hornině od Kč 1400,-/m
  v ceně je zahrnuta doprava vrtné soupravy, a pažení vrtu 140 mm
 • vrty průměr 200 mm v soudržné hornině od Kč 1500,-/m
  v ceně je zahrnuta doprava vrtné soupravy, a pažení vrtu 140 mm
 • vrty průměr 250 mm v soudržné hornině od Kč 1600,-/m
  v ceně je zahrnuta doprava vrtné soupravy, a pažení vrtu 160 mm
 • vrty průměr 160 mm v nesoudržné hornině od Kč 2200,-/m
  v ceně je zahrnuta doprava vrtné soupravy, a ocelové pažení vrtu 140 mm
 • vrty průměr 180 mm v nesoudržné hornině od Kč 3000,-/m
  v ceně je zahrnuta doprava vrtné soupravy, a ocelové pažení vrtu 160 mm
 • vrty průměr 200 – 300 mm v jílovém podloží od Kč 4500,-/m
  v ceně je zahrnuta doprava vrtné soupravy, a pažení vrtu 160 mm

Další ceny:

 • vyhledání pramene vody s garancí od Kč 1500,- (bez dopravy)
 • projektová dokumentace včetně hydrogeologického posouzení od Kč 6000,-
 • zajištění stavebního povolení od Kč 5000,- + správní poplatky
 • cena dokončovacích prací je vždy upřesněna po provedení rekognoskace terénu popř. provedení vrtu
 • cena čerpací techniky je vždy upřesněna po provedení vrtu, protože je závislá na hloubce a vydatnosti vrtu
 • kolaudace od Kč 3000,- (zajišťujeme v případě provádění kompletní zakázky)
 
      Uvedené ceny jsou bez DPH.

Jak probíhá dodávka vrtané studny

1 Poptávka a specifikace místa vrtané studny 2 Analýza a cenová nabídka 3 Návštěva pozemku pro studnu 4 Smlouva o provedení vrtané studny

Poptávka a specifikace místa vrtané studny

Jako první kontakt doporučujeme vyplnění formuláře POPTÁVKA na našich webových stránkách s uvedením k.ú., č.pozemku a specifikací, k čemu má vrtaná studna sloužit. Na základě těchto údajů určíme přibližné geologické podloží a zašleme zájemci cenovou nabídku, která již odpovídá dané lokalitě.

Analýza a cenová nabídka

Jakmile obdržíme poptávkový formulář, na kterém je uvedeno katastrální území s číslem pozemku a požadavek na využití vodního zdroje (chata, rodinný dům, firemní areál apod.), zpracujeme cenovou nabídku, která je již přímo specifikována na požadavky zákazníka a odpovídá požadavkům na geologické podloží v dané lokalitě. Právě z tohoto důvodu je nutné sdělení katastrálního území a čísla pozemku.

Návštěva pozemku pro studnu

Před sepsáním Smlouvy o dílo je nutná návštěva pozemku, při které je určeno místo vrtané studny. Místo je určeno tak, aby umístění studny odpovídalo legislativním požadavků a zároveň zohlednilo vliv na okolní studny. Zákazníkovi je rovněž vysvětlena celá problematika stavby vrtané studny.

Smlouva o provedení vrtané studny

Po provedeném garantovaném vyhledání pramene a upřesnění místa, na kterém se budou práce provádět, zpracujeme Smlouvu o dílo, která je vyhotovena pro fyzické osoby ,firmy a obce v souladu s Občanským zákoníkem. Smlouva je zaslána k odsouhlasení poštou nebo e-mailem, aby měl zákazník dostatek času k jejímu prostudování, popřípadě ji mohl dát ke kontrole svému právnímu zástupci. Nikdy smlouvu nepodepisujeme na místě při provádění rekognoskace terénu.

Projektová dokumentace a hydrogeologické posudky

Projektová dokumentace pro vrtané studny musí obsahovat dvě částí. Jedná se o část vodohospodářskou, která musí být ověřena projektantem způsobilým v oboru vodohospodářství a část hydrogeologickou. Hydrogeologický posudek zpracováváme za účelem vyhledávání přítoků podzemních vod, optimalizace s následným využitím přítoků podzemních vod a tím garantujeme 5tiletý přítok vyhledaných podzemních vod. Takto zpracované projekty nabízíme našim zákazníkům, případě objednání vrtané studny.

Zajištění stavebního povolení

Vrtané studny jsou vodní díla, která slouží k jímání podzemní vody. Povolení studny smí vydat pouze speciální stavební (vodoprávní) úřad nebo odbor životního prostředí na základě povolení EIA, a předchozího vydání územního rozhodnutí. Nejdříve je potřeba studnu s obecným stavebním úřadem územně projednat. Po získání územního rozhodnutí o umístění stavby přichází na řadu povolení příslušného vodoprávního úřadu - povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke stavbě studny.

Vrt studny

Rozlišujeme vrtané studny pro chaty, rodinné domy a pro firemní účely - sportovní areály, zemědělce, či obce. Dále vrty dělíme dle podloží - soudržné horniny (průměry 200mm a 250mm), nesoudržné horniny (180mm) a horniny jílovitého typu (200 až 300mm). Při dokončovacích pracech ukončujeme vrty buď plastovou šachtou - zhlavím, které je provedeno do hloubky 1500 mm pod terénem, nebo betonovou šachtou - zhlavím, která je provedeno do hloubky cca 1500 mm pod terénem.

Napojení čerpací techniky

Firma VODOVRTY, s.r.o. dodává především čerpací techniku Grundfos, která splňuje parametry nejvyšší kvality a dlouhé životnosti. Druh a typ čerpadel je závislý na hloubce vrtu a požadavcích na odběr vody.

Kolaudace studny

Pokud provádíme kompletní práce tzv. studnu na klíč, zajišťujeme rovněž kolaudaci vodního zdroje. Kolaudace se provádí na místě s pracovníkem místně příslušného úřadu - odboru životního prostředí. Po jejím provedení je vystaven kolaudační souhlas nebo oznámení o užívání stavby vodního díla. Kolaudační rozhodnutí nebo oznámení o užívání stavby vodního díla vystavuje místně příslušný úřad - odbor životního prostředí.

5 Projektová dokumentace a hydrogeologické posudky 6 Zajištění stavebního povolení 7 Vrt studny 8 Napojení čerpací techniky 9 Kolaudace studny
Zobrazení pro mobil×
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu a se zpracováním osobních údajů.