Studnáři

Studny jsou vodními díly. A to nejen ve formálním smyslu, ale i v tom estetickém. Přemýšlíte-li na vybudováním vrtané nebo kopané studny na vaši zahrádce, průmyslovém či zemědělském areálu? Hledáte servis, který zajistí vyčištění studny? Nebo chcete nejdříve prozkoumat svůj pozemek a zjistit stav podzemní vody? Spolehněte se na studnaře, kteří mají léta praxe v oboru a používají moderní techniku. V západních Čechách působíme jako firma Vodovrty25 let a za tu dobu jsme realizovali přes 7000 vrtaných studní. To jsou reference, které vydají za tisíce slov.
studnáři

Co vám jako poctiví studnaři můžeme nabídnout? Podívejte se na naše služby

Jako firma Vodovrty vám můžeme nabídnout komplexní služby, které se týkají jak vrtaných a kopaných studní, tak vrtů pro tepelná čerpadla nebo hydrogeologických průzkumů. Primárně působíme v západních Čechách - Plzeňský a Karlovarský kraj. A co si vůbec pod slovy komplexní služby představit? Podívejte se na naši nabídku:
Vrtání studní v Plzeňském, Středočeském a Karlovarském kraji - Vodovrty
  • Vrtané a kopané studnyVrtané studny jsou spolehlivým a ekonomickým zdrojem pitné vody. Realizujeme jejich výstavbu pro chatu, dům nebo firmu. To vše za nízké ceny. Kopané studny jsou pak ideálním řešením jako zásobárna vody například pro zahradu. Jejich předností je snadná údržba a vyřízení potřebných povolení trvá pouze několik dní.
  • Vrty pro tepelná čerpadlaTepelná čerpadla stále více díky své ekonomické návratnosti a ekologickým technoligiím získávají na popularitě. Oblíbenou variantou jsou u rodinných domů, ale i průmyslových objektů, čerpadla systému země/vzduch. Vrty pro tento typ čerpadel provádíme až do hloubky 150 m. Poskytujeme navíc záruku 10 let.
  • Čerpací technika pro studny na klíčPři realizaci vrtané studny na klíč dodáváme špičkovou čerpací techniku. Čerpadla vynikají nejvyšší jakostí a dlouhou životností.
  • Garantované vyhledávání pramenePro vlastní soběstačnost na vodě je důležitá především kvalita a síla vodního pramene. Při realizaci projektu garantované vyhledávání vodního pramene, nebo-li nabízíme průzkum a mapování terénu se zárukou na 3 roky.
  • Projekty a stavební povoleníNeopomenutelnou součástí zbudování studny nebo vrtu pro tepelné čerpadlo je i administrativa. Před započetím vrtných prací vyhotovíme projektovou dokumentaci. Jako firma Vodovrty vám i garantujeme to, že pokud si od nás pořídíte studnu, na úřednická razítka čekat nebudeme. Zkrátka, stavební povolení vyřídíme za vás.

Jsme studnaři, kteří tu jsou pro vás. Kontaktujte nás

354 673 290
volejte pondělí - pátek: 7:30 - 15:00 hodin

Jak probíhá dodávka vrtané studny

1 Poptávka a specifikace místa vrtané studny 2 Analýza a cenová nabídka 3 Návštěva pozemku pro studnu 4 Smlouva o provedení vrtané studny

Poptávka a specifikace místa vrtané studny

Jako první kontakt doporučujeme vyplnění formuláře POPTÁVKA na našich webových stránkách s uvedením k.ú., č.pozemku a specifikací, k čemu má vrtaná studna sloužit. Na základě těchto údajů určíme přibližné geologické podloží a zašleme zájemci cenovou nabídku, která již odpovídá dané lokalitě.

Analýza a cenová nabídka

Jakmile obdržíme poptávkový formulář, na kterém je uvedeno katastrální území s číslem pozemku a požadavek na využití vodního zdroje (chata, rodinný dům, firemní areál apod.), zpracujeme cenovou nabídku, která je již přímo specifikována na požadavky zákazníka a odpovídá požadavkům na geologické podloží v dané lokalitě. Právě z tohoto důvodu je nutné sdělení katastrálního území a čísla pozemku.

Návštěva pozemku pro studnu

Před sepsáním Smlouvy o dílo je nutná návštěva pozemku, při které je určeno místo vrtané studny. Místo je určeno tak, aby umístění studny odpovídalo legislativním požadavků a zároveň zohlednilo vliv na okolní studny. Zákazníkovi je rovněž vysvětlena celá problematika stavby vrtané studny.

Smlouva o provedení vrtané studny

Po provedeném garantovaném vyhledání pramene a upřesnění místa, na kterém se budou práce provádět, zpracujeme Smlouvu o dílo, která je vyhotovena pro fyzické osoby ,firmy a obce v souladu s Občanským zákoníkem. Smlouva je zaslána k odsouhlasení poštou nebo e-mailem, aby měl zákazník dostatek času k jejímu prostudování, popřípadě ji mohl dát ke kontrole svému právnímu zástupci. Nikdy smlouvu nepodepisujeme na místě při provádění rekognoskace terénu.

Projektová dokumentace a hydrogeologické posudky

Projektová dokumentace pro vrtané studny musí obsahovat dvě částí. Jedná se o část vodohospodářskou, která musí být ověřena projektantem způsobilým v oboru vodohospodářství a část hydrogeologickou. Hydrogeologický posudek zpracováváme za účelem vyhledávání přítoků podzemních vod, optimalizace s následným využitím přítoků podzemních vod a tím garantujeme 5tiletý přítok vyhledaných podzemních vod. Takto zpracované projekty nabízíme našim zákazníkům, případě objednání vrtané studny.

Zajištění stavebního povolení

Vrtané studny jsou vodní díla, která slouží k jímání podzemní vody. Povolení studny smí vydat pouze speciální stavební (vodoprávní) úřad nebo odbor životního prostředí na základě povolení EIA, a předchozího vydání územního rozhodnutí. Nejdříve je potřeba studnu s obecným stavebním úřadem územně projednat. Po získání územního rozhodnutí o umístění stavby přichází na řadu povolení příslušného vodoprávního úřadu - povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke stavbě studny.

Vrt studny

Rozlišujeme vrtané studny pro chaty, rodinné domy a pro firemní účely - sportovní areály, zemědělce, či obce. Dále vrty dělíme dle podloží - soudržné horniny (průměry 200mm a 250mm), nesoudržné horniny (180mm) a horniny jílovitého typu (200 až 300mm). Při dokončovacích pracech ukončujeme vrty buď plastovou šachtou - zhlavím, které je provedeno do hloubky 1500 mm pod terénem, nebo betonovou šachtou - zhlavím, která je provedeno do hloubky cca 1500 mm pod terénem.

Napojení čerpací techniky

Firma VODOVRTY, s.r.o. dodává především čerpací techniku Grundfos, která splňuje parametry nejvyšší kvality a dlouhé životnosti. Druh a typ čerpadel je závislý na hloubce vrtu a požadavcích na odběr vody.

Kolaudace studny

Pokud provádíme kompletní práce tzv. studnu na klíč, zajišťujeme rovněž kolaudaci vodního zdroje. Kolaudace se provádí na místě s pracovníkem místně příslušného úřadu - odboru životního prostředí. Po jejím provedení je vystaven kolaudační souhlas nebo oznámení o užívání stavby vodního díla. Kolaudační rozhodnutí nebo oznámení o užívání stavby vodního díla vystavuje místně příslušný úřad - odbor životního prostředí.

5 Projektová dokumentace a hydrogeologické posudky 6 Zajištění stavebního povolení 7 Vrt studny 8 Napojení čerpací techniky 9 Kolaudace studny
Zobrazení pro mobil×