Projekt vrtané studny

Projekt vrtané studny
Soběstačnost na vodě je důležitá. Pokud přemýšlíte o pořízení si kopané nebo vrtané studny, ze kterých by mohli obzvláště v teplých letních měsících profitovat vaše zahrada, dům, průmyslový nebo zemědělský areál, seznamte se s tím co vás čeká. Jedním z nejdůležitějších bodů celého procesu je vypracování projektu. Projektová dokumentace slouží jako hlavní podklad pro úřady. 

Bez projektové dokumentace a hydrogeologického posudku se neobejdete

Ještě před započetím samotných vrtných prací musíte vyřídit všechna potřebná razítka. Zkrátka, čeká vás kolečko po úřadech, na jehož konci je získání stavebního povolení. Vše začíná projektovou dokumentacíhydrogeologickým posudkem. Projektová dokumentace se skládá ze dvou částí:
  • Vodohospodářská část. Nutnostní je ověření autorizovaným projektantem způsobilým v oboru vodohospodářství.
  • Hydrogeologická část. Ta obsahuje hydrogeologické posouzení, které je ověřeno autorizovaným hydrologem. Posouzení je vypracováno mimo jiné i za účelem vyhledávání a optimalizace přítoků podzemních vod s ohledem na okolní studny.

Správně vypracovaný projekt vrtané studny vede ke stavebnímu povolení

Kompletně vypracovaná projektová dokumentace a hydrogeologickým posudek jsou hlavními dokumenty, které slouží k získání stavebního povolení. Protože studna je stavba a zákon ji chápe jako vodní dílo, musíte před zahájením prací získat územní rozhodnutí a stavební povolení. Obě povolení získáte společně. Finální razítko vydává odbor životního prostředí příslušného stavebního úřadu.

Na konci vás ještě čeká kolaudace a žádost k odběru

Stavebním povolením a výstavbou samotné studny to nekončí. S úřady musíte ještě vyřešit kolaudaci studny - vodního díla. Vodoprávní úřad příslušného odboru životního prostředí musíte požádat o povolení k odběru podzemní vody. Zbystřete. Pokud je vaše vrtaná studna hlubší než 30 metrů, musíte skutečnost nahlásit na báňský úřad.
Vrtání studní v Plzeňském, Středočeském a Karlovarském kraji - Vodovrty

Projekt vrtané studny svěřte odborníkům. O vše se postaráme

Jako firma Vodovrty působíme na tuzemském trhu od roku 1991. Za éru své působnosti jsme například v západních a středních Čechách vybudovali přes 7000 vrtaných studní. Pokud se rozhodnete vybudovat studnu spolu s námi, garantujeme vám, že se o celý projekt postaráme od začátku do konce. Nedílnou součástí naší práce je kromě vrtů samotných odborné mapování lokality a komunikace s úřady.

Podívejte se na nabídku našich služeb

Chcete studnu nebo se dozvědět víc? Kontaktujte nás

354 673 290
volejte pondělí - pátek: 7:30 - 15:00 hodin
Online poptávka

Jak probíhá dodávka vrtané studny

1 Poptávka a specifikace místa vrtané studny 2 Analýza a cenová nabídka 3 Návštěva pozemku pro studnu 4 Smlouva o provedení vrtané studny

Poptávka a specifikace místa vrtané studny

Jako první kontakt doporučujeme vyplnění formuláře POPTÁVKA na našich webových stránkách s uvedením k.ú., č.pozemku a specifikací, k čemu má vrtaná studna sloužit. Na základě těchto údajů určíme přibližné geologické podloží a zašleme zájemci cenovou nabídku, která již odpovídá dané lokalitě.

Analýza a cenová nabídka

Jakmile obdržíme poptávkový formulář, na kterém je uvedeno katastrální území s číslem pozemku a požadavek na využití vodního zdroje (chata, rodinný dům, firemní areál apod.), zpracujeme cenovou nabídku, která je již přímo specifikována na požadavky zákazníka a odpovídá požadavkům na geologické podloží v dané lokalitě. Právě z tohoto důvodu je nutné sdělení katastrálního území a čísla pozemku.

Návštěva pozemku pro studnu

Před sepsáním Smlouvy o dílo je nutná návštěva pozemku, při které je určeno místo vrtané studny. Místo je určeno tak, aby umístění studny odpovídalo legislativním požadavků a zároveň zohlednilo vliv na okolní studny. Zákazníkovi je rovněž vysvětlena celá problematika stavby vrtané studny.

Smlouva o provedení vrtané studny

Po provedeném garantovaném vyhledání pramene a upřesnění místa, na kterém se budou práce provádět, zpracujeme Smlouvu o dílo, která je vyhotovena pro fyzické osoby ,firmy a obce v souladu s Občanským zákoníkem. Smlouva je zaslána k odsouhlasení poštou nebo e-mailem, aby měl zákazník dostatek času k jejímu prostudování, popřípadě ji mohl dát ke kontrole svému právnímu zástupci. Nikdy smlouvu nepodepisujeme na místě při provádění rekognoskace terénu.

Projektová dokumentace a hydrogeologické posudky

Projektová dokumentace pro vrtané studny musí obsahovat dvě částí. Jedná se o část vodohospodářskou, která musí být ověřena projektantem způsobilým v oboru vodohospodářství a část hydrogeologickou. Hydrogeologický posudek zpracováváme za účelem vyhledávání přítoků podzemních vod, optimalizace s následným využitím přítoků podzemních vod a tím garantujeme 5tiletý přítok vyhledaných podzemních vod. Takto zpracované projekty nabízíme našim zákazníkům, případě objednání vrtané studny.

Zajištění stavebního povolení

Vrtané studny jsou vodní díla, která slouží k jímání podzemní vody. Povolení studny smí vydat pouze speciální stavební (vodoprávní) úřad nebo odbor životního prostředí na základě povolení EIA, a předchozího vydání územního rozhodnutí. Nejdříve je potřeba studnu s obecným stavebním úřadem územně projednat. Po získání územního rozhodnutí o umístění stavby přichází na řadu povolení příslušného vodoprávního úřadu - povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke stavbě studny.

Vrt studny

Rozlišujeme vrtané studny pro chaty, rodinné domy a pro firemní účely - sportovní areály, zemědělce, či obce. Dále vrty dělíme dle podloží - soudržné horniny (průměry 200mm a 250mm), nesoudržné horniny (180mm) a horniny jílovitého typu (200 až 300mm). Při dokončovacích pracech ukončujeme vrty buď plastovou šachtou - zhlavím, které je provedeno do hloubky 1500 mm pod terénem, nebo betonovou šachtou - zhlavím, která je provedeno do hloubky cca 1500 mm pod terénem.

Napojení čerpací techniky

Firma VODOVRTY, s.r.o. dodává především čerpací techniku Grundfos, která splňuje parametry nejvyšší kvality a dlouhé životnosti. Druh a typ čerpadel je závislý na hloubce vrtu a požadavcích na odběr vody.

Kolaudace studny

Pokud provádíme kompletní práce tzv. studnu na klíč, zajišťujeme rovněž kolaudaci vodního zdroje. Kolaudace se provádí na místě s pracovníkem místně příslušného úřadu - odboru životního prostředí. Po jejím provedení je vystaven kolaudační souhlas nebo oznámení o užívání stavby vodního díla. Kolaudační rozhodnutí nebo oznámení o užívání stavby vodního díla vystavuje místně příslušný úřad - odbor životního prostředí.

5 Projektová dokumentace a hydrogeologické posudky 6 Zajištění stavebního povolení 7 Vrt studny 8 Napojení čerpací techniky 9 Kolaudace studny
Zobrazení pro mobil×
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu a se zpracováním osobních údajů.